Henkilökohtainen apu

Vaikeavammainen henkilö voi saada henkilökohtaista apua itsenäisempään selviytymiseen arjessa ja pystyäkseen osallistumaan (esim. asiointi, harrastukset, vapaa-aika) myös kodin ulkopuolella. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa saavuttamaan mahdollisimman itsenäinen elämä, joten sitä ei ole tarkoitettu pelkästään hoidon, hoivan ja/tai valvonnan tarpeisiin.

Henkilökohtainen apu järjestetään ensisijaisesti työnantaja-mallilla, jolloin kaupunki korvaa työnantajakustannukset. Ostopalvelu on toissijainen vaihtoehto palvelun järjestämiseksi, ellei asiakas kykene toimimaan työnantajana.

Henkilökohtaista apua voi hakea sähköisesti Omapalvelun kautta tai paperilomakkeella.