Vammaispalvelun sosiaalityö

Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palveluilla pyritään poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet järjestetään siten, että ne tukevat heidän omatoimista suoriutumistaan.

Kaupungin erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja taloudelliset tukitoimenpiteet on tarkoitettu vaikeavammaisille:

Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluja ja tukitoimia järjestetään määrärahojen puitteissa:

Lääkinnällistä kuntoutusta myönnetään pitkäaikaisissa tai pysyvissä sairauksissa; lisätietoja Kangasalan terveyskeskuksesta.