Kehitysvammahuollon ja vammaispalvelun sosiaalityö

Vammaispalvelut

Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palveluilla pyritään poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet järjestetään siten, että ne tukevat heidän omatoimista suoriutumistaan.

Kaupungin erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja taloudelliset tukitoimenpiteet on tarkoitettu vaikeavammaisille:

Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluja ja tukitoimia järjestetään määrärahojen puitteissa:

Lääkinnällistä kuntoutusta myönnetään pitkäaikaisissa tai pysyvissä sairauksissa; lisätietoja Kangasalan terveyskeskuksesta.

Kehitysvammahuollon palvelut

Kehitysvammahuollon palveluita järjestetään lähinnä Kangasala-Pälkäne -yhteistoiminta-alueen kehitysvammaisille asiakkaille ja ne perustuvat Lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977), mutta myös muu sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö säätelee toimintaa.

Pääsääntöisesti asiakkuus edellyttää kehitysvamma-diagnoosin. Sosiaalityöntekijä laatii asiakkaalle erityishuolto-ohjelman ja palvelusuunnitelman, jotka määrittelevät tarkemmin palveluiden sisältöä. Sosiaalityöntekijä vastaa myös asiakkaidensa vammaispalvelulain mukaisten palveluiden järjestämisestä.