Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen palveluohjaus

Alle 65-vuotiaiden omaishoidolla tarkoitetaan vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tukeen kuuluu omaishoitajalle maksettava palkkio, vapaapäivät ja omaishoitoa tukevat palvelut, jotka määritellään yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa. Tuen tavoitteena on mahdollistaa ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti sitovaa hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevan henkilön asuminen omassa kodissaan.

Omaishoidon tuki ja hakeminen