Kuntoutusohjaus

Kangasalan kaupungin vammaispalvelun kuntoutusohjaajat toimivat yhteistoiminta-alueella, johon kuuluu Kangasala ja Pälkäne. Kuntoutusohjaus on kehitysvammaisten henkilöiden kasvun, kehityksen, omatoimisuuden ja itsenäistymisen tukemista. Päätös kuntoutusohjauksesta on erityishuolto-ohjelmassa, jonka laatii vammaispalvelun sosiaalityöntekijä.

Kuntoutusohjaukseen kuuluu kehitysvammaisten lasten varhaiskuntoutus sekä kehitysvammaisten aikuisten ohjaus. Kuntoutusohjaaja toteuttaa yksilöllistä kuntoutussuunnitelmaa, joka laaditaan yhdessä asiakkaan, hänen perheensä ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kuntoutusohjaaja osallistuu palvelusuunnitelman tekoon yhdessä kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijän kanssa sekä ohjaa asiakkaan ja hänen perheensä tarvittaviin palveluihin.

Kuntoutusohjausta haetaan sosiaalityöntekijän kautta.

Kuntoutusohjauksen esite