Palveluasuminen asumisyksikössä tai omassa kodissa

Palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee päivittäisissä toiminnoissa toisen henkilön apua jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muuten erityisen runsaasti, mutta joka ei ole laitoshuollon tarpeessa. Vaikeavammaiselle sopivan asunnon lisäksi siihen kuuluu yksilöllisesti suunnitellut palvelut.

Palveluasumista voi hakea sähköisesti Omapalvelun kautta tai paperilomakkeella.