Asunnon muutostyöt, välineet ja laitteet

Asunnonmuutostöitä myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa erityisiä vaikeuksia. Asunnon muutostyönä kustannetaan myös esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä.

Vaikeavammaiselle voidaan kustantaa myös asuntoon kiinteästi asennettavia välineitä ja laitteita, kuten esimerkiksi nostolaite, ovenavauslaite tai kuulovammaisille tarkoitettu hälytinjärjestelmä.

Välineet ja laitteet hankitaan yleensä kaupungin omistukseen ja ne annetaan vaikeavammaiselle henkilölle käytettäväksi.

Asunnon muutostöitä, siihen liittyviä välineitä ja laitteita voi hakea sähköisesti Omapalvelun kautta tai paperilomakkeella.

Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet, laitteet

Muutoksia 1.1.2022

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Apuvälinekeskuksen toiminta laajenee 1.1.2022 alkaen vammaispalvelulain mukaisiin apuvälineisiin ja asunnon muutostöihin. Muutoksen tavoitteena on yhtenäistää vammaispalvelun toimintakäytäntöjä ja taata asiakkaille tasavertaiset palvelut koko Pirkanmaalla.

Apuvälinekeskuksen toiminta laajenee koskemaan vammaispalvelulain mukaisia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita, asunnon muutostöitä sekä autoilun apuvälineitä. Harkinnanvaraiset apuvälineet ja mm. autoavustus jäävät edelleen kuntien vastuulle.

Myös vammaispalvelulain mukaisten apuvälineiden ja asunnon muutostöiden myöntämisperusteet tullaan yhtenäistämään Pirkanmaalla ensi vuoden alussa.

Hakemukset toimitetaan edelleenkin oman kaupungin/kunnan vammaispalveluun, jossa arvioidaan haetun palvelun tarve ja tehdään päätös apuvälineen hankkimisesta tai asunnon muutostyöstä.

Apuvälinekeskus hankkii kunnan vammaispalvelun myöntämät apuvälineet ja laitteet sekä asunnon muutostyön kokonaisuudet. Tarvittaessa apuvälinekeskus osallistuu myös palvelutarpeen arviointiin. Apuvälinekeskus vastaa myös apuvälineiden asennuksista, huolloista ja korjauksista. 

Apuvälinekeskuksen yhteystiedot 1.2022 alkaen:

apuvalinekeskus@pshp.fi
puh. 044 472 9760