Asunnon muutostyöt, välineet ja laitteet

Asunnonmuutostöitä myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa erityisiä vaikeuksia. Asunnon muutostyönä kustannetaan myös esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä.

Vaikeavammaiselle voidaan kustantaa myös asuntoon kiinteästi asennettavia välineitä ja laitteita, kuten esimerkiksi nostolaite, ovenavauslaite tai kuulovammaisille tarkoitettu hälytinjärjestelmä.

Välineet ja laitteet hankitaan yleensä kaupungin omistukseen ja ne annetaan vaikeavammaiselle henkilölle käytettäväksi.

Asunnon muutostöitä, siihen liittyviä välineitä ja laitteita voi hakea sähköisesti Omapalvelun kautta tai paperilomakkeella.

Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet, laitteet