Terveyskeskuksen sosiaalityö

Sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa muutoksia elämään ja arkeen. Samanaikaisesti voi olla esimerkiksi asumiseen, työkykyyn, kotona selviämiseen ja toimeentuloon liittyviä kysymyksiä. Sosiaalityöntekijän kanssa potilas ja omaiset voivat luottamuksellisesti selvittää potilaan elämäntilannetta ja mahdollisen tuen tarvetta.

Sosiaalityöntekijän palvelut ovat kuntalaisten käytettävissä mm. seuraavissa asioissa:

  • Sosiaalinen arvio työkykyyn ja ammatilliseen kuntoutukseen tai vaativaan palvelujen tarpeen arvioon liittyvissä kysymyksissä (sosiaalityöntekijä tuottaa tarvittaessa erillisiä lausuntoja hakemusten tueksi)
  • Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen eli sosiaalipalveluja, kuntoutumista, vammaispalveluja ja jatkohoitopaikkoja koskeva ohjaus ja neuvonta
  • Toimeentulon turvaaminen eli sosiaaliturva ja etuudet esim. Kelan etuudet, edunvalvojan hakeminen ja eläkkeiden haku sekä kolmannen sektorin mahdollistamien avustusten hakemisen ohjaus ja neuvonta

Yksilöllisen asiakastyön lisäksi sosiaalityöntekijä osallistuu hoitoneuvotteluihin, verkostopalavereihin ja kuntoutustyöryhmiin sekä antaa terveyssosiaalityön asiantuntijana konsultaatioapua eri ammattiryhmille. Sosiaalityöntekijä toimii tiiviissä yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Sosiaalityöntekijä avustaa tarvittaessa myös hakemusten teossa.

Sosiaalityöntekijä on SAS-työryhmän jäsen (selvittää ja arvioi ikäihmisten palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan sijoituksia). Sosiaalityöntekijä on myös SAS2 työryhmän jäsen (selvittää tarvittaessa minkä palvelujen piiriin asiakkaan mahdollinen asumispalveluasiakkuus ohjautuu). Lisäksi sosiaalityöntekijä on lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmän jäsen ja veteraanikuntoutuksen yhdyshenkilö.

Terveyskeskussairaalan vuodeosastolla sosiaalityöntekijä on potilaiden, omaisten ja henkilökunnan käytettävissä sopimuksen mukaan.

Sosiaalityöntekijään potilas voi ottaa yhteyttä joko suoraan tai henkilökunnan välityksellä. Omaisen tai muun sairaalan ulkopuolisen olisi hyvä varata aika henkilökohtaiseen keskusteluun etukäteen.

Sosiaalityön palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Sosiaalityöntekijä
Henna Määttä
puh. 040 133 6255
henna.maatta (at) kangasala.fi
Puhelinaika ma-pe klo 9-10

Käynti ja kulkuosoite:
Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskus
Kangasalan keskusterveysasema, 0.kerros
Herttualantie 28, 36200 Kangasala

Kulkuohje
Pääovista sisään 0.kerrokseen (hissi) tai terveysaseman oikealta puolelta
terapiatilan katoksen ovista sisään.