Puheterapia

Puheterapeuttien toiminta Kangasalla

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta mikä kohdistuu kommunikaatiohäiriöiden sekä syömis- että nielemisvaikeuksien tutkimiseen, diagnosointiin, häiriöiden riittävän varhaiseen toteamiseen, ohjantaan, ennaltaehkäisyyn ja terapiaan. Puheterapia kohdistuu ohjantana myös asiakkaan huoltajiin, omaisiin ja lähiympäristöön. Puheterapeutti toimii yhteistyössä kuntoutuksessa mukana olevien tahojen ja ammattihenkilöiden kanssa.

Kangasalan perheneuvolassa on kolme puheterapeuttia. Kaksi puheterapeuteista
työskentelee keskusterveysasemalla ja he antavat puheterapiapalveluja myös
aikuisasiakkaille. Kolmas puheterapeutti työskentelee perheneuvolassa.
Puheterapiaan tullaan joko lähetteen, konsultaatiopyynnön tai asiakkaan oman
yhteydenoton perusteella. Lapsi ohjataan puheterapeutin tutkimuksiin useimmiten
lastenneuvolan ikäkausitarkastuksesta. Myös muut lasta hoitavat ja kuntouttavat tahot
voivat ohjata lapsen puheterapeutille. Aikuisasiakkaat ohjautuvat useimmiten lääkärin
lähetteellä esim. vuodeosastolta.

Puheterapiapalveluista saa lisätietoja terveyskeskuksesta, neuvolasta tai perheneuvolasta.
Puheterapiapalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Keskusterveysasema (lapset ja aikuiset)
Loviisa Pälli
p. 040 133 6564
Herttualantie 28
36200 Kangasala

Merita Hedin
p. 044 431 4197
Herttualantie 28
36200 Kangasala

Perheneuvola (lapset ja nuoret)
Eeva-Maija Muola
Perheneuvola, Lentolantie 2, 2 krs
36220 Kangasala
040 133 6574 ma-ti 12.00-12.30
to-pe 12.00-12.30