Päihdepalvelut perusterveydenhuollossa

Päivitetty 6.6.2022

Perusterveydenhuollosta voi hakea hoitoa ja ohjausta riippuvuusongelmiin. Ongelman kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Riippuvuuden hoito on sitä helpompaa, mitä varhaisemmassa vaiheessa siihen haetaan apua. Voit kertoa omasta tai läheisesi riippuvuuteen liittyvästä ongelmasta ja tuen tarpeesta muun muassa hoitajan tai lääkärin vastaanotolla, opiskeluterveydenhuollossa, työterveyspalveluissa tai neuvolassa.

Päihde- ja riippuvuusongelmien hoitoon hakeutumisen syitä ovat muun muassa alkoholi-, lääke- ja huumeriippuvuus. Ota yhteyttä OmaAsemallesi. Autamme sinua ensiselvittelyssä ja ohjaamme tarvittaessa palveluihin hakeutuessa. OmaAsemien lisäksi hoitoa toteutetaan päihdehoitajan vastaanotolla ja erikoissairaanhoidon palveluna. Päihdehoidossa tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihdeongelmaisen ja hänen läheistensä toimintakykyä.

 

Nuorten päihdepalvelut

A-klinikan Nuorten palveluiden sivuvastaanotto Kangasalla parillisina viikkoina Torstaisin ja Perjantaisin. Parittomina viikkoina Torstaisin. Sivuvastaanottopiste on tarkoitettu 13- 25 –vuotiaille, joilla on päihde- tai riippuvuusongelma. Yli 25-vuotiaiden päihde- ja riippuvuusongelmien hoito perusterveydenhuollon oma-asemien kautta.

A-klinikan työntekijän vastaanotolle voi nuori itse hakeutua, läheiset ohjata tai ohjaus ammattilaisten taholta.

Nuorten päihdepalveluiden yhteystiedot:

A-klinikan sairaanhoitaja Piia Alhorinne puh. 040 652 6697

A-klinikka.nuortensivuvastaanotto@kangasala.fi