Haaparinteen kuntoutumiskodit

Haaparinteen kuntoutumiskodit on päihteetön asumispalveluyksikkö, joka tuottaa tehostettua ympärivuorokautista sekä tuettua kuntouttavaa asumispalvelua täysi-ikäisille mielenterveys- ja päihdeasiakkaille. Haaparinteen kuntoutumiskodit sijaistee Pälkäneen Luopioisissa, kauniin Kukkiajärven rannalla.

Asumispalvelut ovat tarkoitettu henkilöille, jotka mielenterveys- tai päihdeongelman vuoksi tarvitsevat tukea asumisensa turvaamiseksi. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yhdessä hänen ja omaisten sekä moniammatillisen tiimin kanssa yksilöllinen, päivittäistä arkea ohjaava kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelmaan määritellään arkeen sekä asumiseen liittyvät kuntoutukselliset tavoitteet. Tarkoituksena on tukea asukkaan toimintakykyä sekä vahvistaa sosiaalisia suhteita.

Yksikössä on 14 pitkäaikaispaikkaa ja 2 lyhytaikaispaikkaa.

Haaparinteen kuntoutumiskodissa arki rakentuu yksilöllisen kuntoutussuunnitelman toteuttamisessa, arjen taitojen vahvistamisessa sekä asukkaiden tukemista itsenäiseen päätöksentekoon. Tuen ja ohjauksen lisäksi, päivittäistä toimintaa määrittelevät asukkaiden kunnioitus sekä arvostus. Asukkaat saavat turvallisen arjen lisäksi ammattitaitoista sekä tavoitteellista tukea ja ohjausta päivittäin.

 

Tehostettu asumispalvelu

Tehostetussa asumispalvelussa asukkaat saavat ympärivuorokautista apua sekä hoivaa tarpeen mukaisesti. Henkilökunta on paikalla ympärivuorokauden.
Tehostettuun asumispalveluun sisältyy asukkaan yksilöllinen sekä tarpeen mukainen hoito, kuntoutus sekä ohjaus. Tavoitteena on asukkaan elämänlaadun, toimintakyvyn ylläpitäminen sekä tukeminen.
Asukkaalla on mahdollisuus myös muihin terveydenhuollon palveluihin.

 

Tuettu asumispalvelu

Tuettua asumispalvelua järjestetään asukkaille, jotka tarvitsevat tukea arjen hallinnassa. Tuetussa asumispalvelussa opetellaan sairauden hallintaa sekä tuetaan päivittäisissä toiminnoissa, kuten esimerkiksi raha-asioiden hoitamisessa ja harjoitellaan itsenäistä asunnon ulkopuolista asiointia. Tavoitteena on itsenäisen asumisen mahdollistaminen ja siirtyminen. Henkilökunta on paikalla virka-aikaan. Tuetussa asumispalvelussa asukkaita tuetaan arjen hallinnassa erilaisin ohjauksellisin keinoin.

 

 

Yhteystiedot:

Tehostetun asumispalvelun ohjaajat 24/7: puh. 050 431 4483

Tuetun asumispalvelun ohjaajat arkisin 8-17: puh. 050 315 2790

Yksikön esimies Eeva Järvinen arkisin 8-16: puh. 0400 501 885

eeva.jarvinen1@kangasala.fi

Osoite:

Vohlisaarentie 3

36760 Luopioinen