Yleisimmät asiakasmaksut

Kangasalan terveyskeskuksessa perittävät yleisimmät asiakasmaksut 1.7.2021

Avosairaanhoidon lääkäripalvelut

Käyntimaksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä. Maksuja ei peritä, jos asiakkaalla on vapaakortti

 • Käyntimaksu,  joka veloitetaan kolmelta käynniltä kalenterivuoden aikana
 • Pelkästään mielenterveysasioita käsittelevät käynnit ovat maksuttomia
€ 20,90 *

Erikoissairaanhoito

Käyntimaksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä. Maksuja ei peritä, jos asiakkaalla on vapaakortti

 • Poliklinikkamaksu/päivystysmaksu (esim. geriatri)
€ 41,80 *

Sarjassa annettava hoito

 • Hoitokerta (mm. jalkahoito, siedätyshoito; maksu enintään 45 kerrasta/vuosi)
€ 11,60 *

Yksilöllinen fysioterapia

 • Hoitokerta
€ 11,60 *

Lyhytaikainen laitoshoito (vuodeosastohoito)

 • Hoitopäivämaksu hoitopäiviltä
€ 49,60*
 • Hoitopäivämaksu hoitopäiviltä maksukaton € 692,00 täytyttyä
€ 22,80

Kotisairaala

 • Käyntimaksu, peritään joka käynnistä erikseen
€ 12,20*
 • Päiväsairaalahoito kotisairaalassa
€ 22,80 *

MUUT MAKSUT

Lääkärintodistusmaksut

 • Ajokorttitodistus (myös iän ja terveydentilan valvontatodistukset)
€ 61,80
 • Muut todistukset ja lausunnot
€ 51,50

Sairaankuljetus

 • Omavastuu
€ 25,00

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta perittävä maksu


Asiakasmaksulakiin perustuen 1.7.2021 alkaen käyttämättä ja ilman hyväksyttävää syytä peruuttamatta jääneestä terveyspalveluiden vastaanottoajasta peritään maksu (3 §), joka on suuruudeltaan 51,50 euroa. Maksu koskee terveyskeskuslääkärin, hammaslääkärin, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, ravitsemusterapeutin, jalkaterapeutin, terveydenhoitajan, sairaanhoitajan, suuhygienistin ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanottoaikoja sekä niitä terveydenhuollon palveluiden etävastaanottoja, joista tähänkin mennessä on maksua peritty.  Maksu peritään, jos aikaa ei ole peruttu viimeistään vuorokautta ennen varattua vastaanottoaikaa. Käyttämättä jääneen vastaanottoajan maksua ei peritä alle 18-vuotiailta tai Kangasalan mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämän toiminnan käyttämättä ja peruuttamatta jääneestä vastaanottokäynnistä.
€ 51,50

Tähdellä (*) merkityt maksut kerryttävät maksukattoa, joka on 692 e vuonna 2022

Asiakasmaksulain mukaan palvelun käyttäjällä on kohtuuttoman maksurasituksen estämiseksi 692 euron maksukatto. Vapaakortin myöntää se hoitolaitos, missä maksukatto täyttyy. Asiakkaan velvollisuus on toimittaa kopiot kuiteista siihen hoitolaitokseen, joka vapaakortin myöntää.