Yleisimmät asiakasmaksut

Kangasalan terveyskeskuksessa perittävät yleisimmät asiakasmaksut 1.1.2020

Avosairaanhoidon lääkäripalvelut

Käyntimaksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä, maksuja ei peritä, jos asiakkaalla on vapaakortti

 • Vuosimaksu lääkäripalvelusta, voimassa kalenterivuoden
€ 41,20 *
 • Käyntimaksu, ellei vuosimaksua maksettu, veloitetaan joka käynniltä
€ 20,60 *
 • Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan palvelut, peritään 3 ensimmäiseltä käynniltä/vuosi
€   9,30 *

Erikoissairaanhoito

Maksuja ei peritä, jos asiakkaalla on vapaakortti

 • Poliklinikkamaksu/päivystysmaksu, peritään kaikilta, myös alaikäisiltä
€ 41,20 *

Sarjassa annettava hoito

 • Hoitokerta (mm. jalkahoito, siedätyshoito; maksu enintään 45 kerrasta/hoitojakso)
€ 11,40 *

Yksilöllinen fysioterapia

 • Hoitokerta (esim. valohoito)
€ 11,40 *

Lyhytaikainen laitoshoito (vuodeosastohoito)

 • Hoitopäivämaksu hoitopäiviltä
€ 48,90*
 • Hoitopäivämaksu hoitopäiviltä maksukaton € 683,00 täytyttyä
€ 22,50

Kotisairaala

 • Käyntimaksu, peritään joka käynnistä erikseen
€ 12,00
 • Päiväsairaalahoito kotisairaalassa
€ 22,50 *

MUUT MAKSUT

Lääkärintodistusmaksut

 • Ajokorttitodistus (myös iän ja terveydentilan valvontatodistukset)
€ 61,00
 • Muut lausunnot
€ 50,80

Sairaankuljetus

 • Omavastuu
€ 25,00

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta perittävä maksu

Peruuttamattoman ajan  käyntimaksu terveyskeskuslääkärin, hammaslääkärin tai mielenterveys- ja päihdepalvelujen lääkärin vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneeltä, jos aikaa ei ole peruttu viimeistään vuorokautta ennen varattua vastaanottoaikaa € 50,80

Tähdellä (*) merkityt maksut kerryttävät maksukattoa, joka on 683 e vuonna 2020

Asiakasmaksulain mukaan palvelun käyttäjällä on kohtuuttoman maksurasituksen estämiseksi 683 euron maksukatto. Vapaakortin myöntää se hoitolaitos, missä maksukatto täyttyy. Asiakkaan velvollisuus on toimittaa kopiot kuiteista siihen hoitolaitokseen, joka vapaakortin myöntää.