Reseptin uusiminen

Terveysasemilla uusimme sähköisesti hoidossamme olevien potilaiden reseptejä. Reseptit tulisi uusia hyvissä ajoin ennen lääkkeen loppumista. eReseptillä kirjoitetun lääkkeen toimittamatta oleva määrä näkyy lääkepurkkiin kiinnitetystä liuskasta. Apteekki auttaa arvioimaan, milloin kaikki lääkkeet reseptiltä on otettu.

Keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden ja vahvojen kipulääkkeiden uusinnasta ilman vastaanottokäyntiä tulee sopia erikseen. Näiden lääkkeiden uusinta edellyttää hoitosuunnitelmaa, joka on kirjattu sairauskertomukseen. Ennen suunniteltua annoksen mukaista määräaikaa rauhoittavia lääkkeitä tai vahvoja kipulääkkeitä ei voi uusia.

Jos lääkehoito on aloitettu toisessa hoitopaikassa, on hyvä varata vastaanottoaika tai puhelinaika hoidon arviointia varten. Samalla tilataan potilaan kirjallisella luvalla tiedot aiemmasta hoitopaikasta, mikäli niitä ei ole jo saatavissa sähköisestä sairaskertomuksesta. Näin varmistutaan hoidon asianmukaisesta jatkumisesta.

Uusinta ilman vastaanottoa kestää 8 päivää

Pitkäaikaiskäytössä olevia lääkkeitä uusitaan myös ilman vastaanottokäyntiä. Reseptin uusintaan tulee varata kahdeksan päivää. Reseptin uusinta on aina hoitopäätös, joten lääkärin tulee perehtyä potilaan sairauskertomukseen ennen lääkkeen uusintaa. Lääkäri voi myös kieltäytyä reseptin uusinnasta, mikäli katsoo esimerkiksi vastaanottokäynnin olevan tarpeen lääkehoidon asianmukaisuuden selvittämiseksi tai potilaan lääkehoidosta ei ole riittävää tietoa sairauskertomuksessa.

eReseptin uusimispyynnön voi tehdä Omakanta-palvelun kautta osoitteessa http://www.kanta.fi tai tarvittaessa soittamalla OmaAseman ajanvarausnumeroon. Myös apteekit tarjoavat palvelua uusintapyyntöjen tekemisestä.

Terveysaseman henkilöstö neuvoo reseptien uusintaan liittyvissä asioissa!