PILKE

Pilkkeen toiminta on päättynyt. 

Perusterveydenhuollossa tarjotaan apua lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyshäiriöihin sekä eritasoisiin päihdeongelmiin.

Pilkkeen toiminta on integroitu osaksi perusterveydenhuoltoa, joten ota yhteyttä oman alueen perusterveydenhuollon yksikköön, katso OmaAsemat

 

Lukupiiri