Maksukatto 2022

11.2.2022

 

Terveydenhuollon maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Maksukatto on 1.1.2022 alkaen 692 euroa vuodessa.

Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä julkisen terveydenhuollon palveluista perityt maksut otetaan pyydettäessä huomioon yhdessä hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa. Poikkeuksena kuitenkin lyhytaikainen laitoshoito, josta peritään enintään 22,80 euroa hoitopäivältä.

Asiakkaan on itse seurattava maksukaton täyttymistä ja ylittymistä. Asiakasmaksuja kertyy niin terveyskeskuksen, erikoissairaanhoidon kuin suun terveydenhoidon palveluista. Terveydenhuollossa ei ole keskitettyä maksukertymien seurantajärjestelmää.

Kun maksukatto on ylittynyt, asiakkaalla on oikeus saada todistus maksukaton täyttymisestä. Pyyntö vapaakortin saamiseksi on lähetettävä siihen organisaatioon, jossa maksukatto on täyttymässä. Asiakkaan viestissä tulee näkyä henkilötiedot niiden osalta, joiden maksukattokertymästä on kyse, ja missä kaikissa julkisen puolen hoitolaitoksissa asiakas on ollut hoidettavana. Mikäli maksukatto täyttyy Kangasalla, pyyntö vapaakortista tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen maksukatto@kangasala.fi tai postitse Kangasalan kaupunki / maksukattoasiat, PL 49, 36201 Kangasala. Hakijan on pyydettäessä esitettävä tositteet hänen itsensä tai hänen huollettavinaan olevien alaikäisten lasten maksetuista asiakasmaksulaskuista.

 Maksukattoon lasketaan mukaan

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut
 • fysioterapiamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalvelun maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut
 • suun terveydenhoidon maksut
 • tilapäinen kotisairaanhoito tai kotisairaalahoito

Maksukattoa kerryttävät myös ostopalveluina tuotetut palvelut, jos ne kuuluvat kunnan järjestämisvastuulle.

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja

 • sairaankuljetuksesta
 • lääkärintodistuksista
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista
 • sosiaalihuollon palveluista (lukuun ottamatta lyhytaikaista laitospalvelua)
 • tulosidonnaisista palveluista
 • palvelusetelin omavastuista
 • kuljetuspalvelujen omavastuista
 • täysin yksityisistä palveluista, joiden järjestämisestä kunta ei vastaa
 • suun terveydenhuollon hammasteknisiä kuluja

Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja. Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.

Maksukaton täytyttyä

 • asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta.
 • lyhytaikaisesta laitoshoidosta tai laitospalvelusta peritään ns. ylläpitomaksuna enintään 22,80 euroa hoitopäivältä.

Laskulla on tieto siitä, kerryttääkö asiakasmaksu maksukattoa