Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on toimiva arki haasteista huolimatta.

Mikä on tärkeää juuri sinulle?

Toimintaterapiassa voi

  • opetella uusia toimintatapoja tai taitoja
  • pyrkiä palauttamaan vanhoja taitoja
  • etsiä sopivia apuvälineitä toiminnan tueksi

Kangasalan kaupungin toimintaterapiassa keskitytään pääasiassa arviointi- ja ohjaustyöhön ja lisäksi toteutetaan tarvittaessa kaupunginsairaalan osaston potilaiden toimintaterapiaa. Usein jo tilanteen kartoittaminen monipuolisesti ja uusien toimintatapojen kokeileminen tuovat apua arkeen. Mikäli lapsen tai aikuisen arvioidaan tarvitsevan tiiviimpää tukea, voidaan suositella pidempää kuntoutusjaksoa. Kuntoutusjaksot toteutetaan pääasiassa yksityisillä palveluntuottajilla.

Toimintaterapeutin arvioon tarvitaan lääkärin lähete, muun Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskuksen ammattilaisen lähete (esim. neuvola, perheneuvola, fysioterapeutti) tai erikoissairaanhoidon lääkärin/toimintaterapeutin lähete.

 

Aikuisten toimintaterapia

Aikuisten toimintaterapia-arvion pituus on yksilöllisen tarpeen mukaan 1-3 käyntiä. Arviossa hyödynnetään erilaisia tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä, toiminnan havainnointia ja tarvittaessa lähipiirin haastattelua.

Arvioon voi hakeutua mm. seuraavien arjen haasteiden vuoksi:

  • arjen päivittäiset toiminnot (esim. ruokailu, pukeutuminen, peseytyminen) ovat vaikeutuneet
  • käsien käytön haasteet
  • arvio pienapuvälineiden sekä käsien tukien tai lastojen tarpeesta

Toimintaterapiassa ei keskitytä harrastuksiin tai vapaa-ajan viettoon ohjaamiseen. Mikäli näihin ohjaamiseen on tarvetta, suositellaan olemaan yhteydessä esimerkiksi Kangasalan liikuntapalveluihin (https://www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikuntapalvelut/), seuroihin tai tutustumaan järjestöjen tai kansalaisopiston kursseihin.

Mikäli ikääntyneellä on pulmia ja avuntarpeita arjessaan ja hän tarvitsee neuvontaa esim. julkisista tai yksityisistä palveluista, kunnan vapaa-ajantoiminnoista, liikuntapalveluista, taloudellisista etuuksista tai vapaaehtoistoiminnasta, suositellaan soittamaan Ikäneuvon neuvontapuhelimeen: p. 040 733 3949, arkisin klo 8.30-16.

Toimintaterapian käyntimaksu on 11,60 € (alle 18-vuotiaille maksuton).

Asiakasmaksulakiin perustuen peruuttamattomasta käynnistä peritään 51,50 € yli 18-vuotiailta.

 

Lasten toimintaterapia

Arvioinnin pituus on yksilöllisen tarpeen mukaan noin 3-5 käyntiä, jotka toteutuvat vastaanotolla, päiväkodilla, koululla tai kotona. Arviossa hyödynnetään erilaisia tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä, toiminnan havainnointia ja lähipiirin haastattelua.

Yhteistyö lapsen lähipiirin kanssa on tärkeää, sillä uusien asioiden oppiminen tapahtuu parhaiten tavallisessa arjessa.

Arvioon voi hakeutua mm. seuraavien arjen haasteiden vuoksi:

  • arjen päivittäiset toiminnot (esim. ruokailu, pukeutuminen, peseytyminen) eivät onnistu ikätasoisesti
  • leikkiminen ei onnistu, kiinnosta tai on hankalaa
  • hienomotoriikan tai silmän ja käden yhteistyön haasteet, kuten kirjoittaminen tai saksilla leikkaaminen

Jos lapselle on suunniteltu moniammatillista arviointijaksoa erikoissairaanhoidossa ja se on alkamassa 6kk sisällä, voi kaupungin toimintaterapeutti toteuttaa 1-2 käyntiä arkiympäristöön.