Toimintaterapia

TOIMINTATERAPIA

Keskusterveysasema, Herttualantie 28, 36200 Kangasala

puh. 040 133 6500

puh.aika ma – to klo 11 – 11.30

sähköposti: etunimi.sukunimi (at) kangasala.fi

Aikuisten toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta ja sen tavoitteena on edistää ihmisen kykyä selviytyä mahdollisimman itsenäisesti hänelle merkityksellisestä arjesta ja siihen liittyvistä toiminnoista.

Toimintaterapiasta hyötyvät erityisesti ne kuntoutujat, joilla on sairauden, vamman tai kehitysviivästymän (lapset) vuoksi vaikeaa suoriutua niistä tehtävistä joita hänen arkeensa kuuluu, kuten itsestä huolehtiminen, kodin hoito, asiointi, osallistuminen jne.

Toimintaterapian tavoitteena on auttaa toiminnan ja vuorovaikutuksen avulla kuntoutujaa

löytämään ne mahdolliset tavat suoriutua omasta arjestaan mahdollisimman hyvin.

Toimintaterapiassa tuetaan itsenäistä selviytymistä ja omien voimavarojen käyttöä.

Toimintaterapia perustuu yksilölliseen toiminnallisuuden arviointiin. Arviointi voi tapahtua kuntoutujan kotona tai vastaanotolla 1 – 3 käyntikertaa toiminnallisesta haitasta riippuen.

Toimintaterapia voi sisältää arjen toimintojen harjoittelua, apuvälineiden tarpeen arviointia, asunnon muutostöiden tarpeen arviointia, toiminnallisten valmiuksien (esim. hienomotoriikka, tunto) vahvistamista ja yläraaja- ortoosien tarpeen arviointia sekä ohjaus ja neuvonta.

Kotikäyntejä toimintaterapeutti tekee yhdessä fysioterapeutin, vammaispalvelun sosiaalityöntekijä ja/tai kotihoidon työntekijän kanssa.

Toimintaterapiaa toteutetaan lääkärin lähetteellä tai muun terveydenhuollon/ sosiaalitoimen henkilön suosittelemana. Myös kuntoutujan oman yhteydenoton perusteella tehdään arvio toimintaterapiatarpeesta.

Lasten toimintaterapia

Toteutetaan maksusitoumuksella julkisenterveydenhuollon lääkärin kuntoutussuunnitelmaan perustuen.