Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisellä kuntoutuksella (Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta 1991/1051) tarkoitetaan niitä terveydenhuollon toimintamuotoja, joilla pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan sekä terapia että apuvälinepalveluita. Lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita toteutetaan joko omana toimintana terveyskeskuksessa tai ostopalveluna alueellisella kilpailutuksella valituilta palveluntuottajilta.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita ovat mm:

Terveyskeskuksessa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista päättää
Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä, joka kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa.

Lääkinnällistä kuntoutusta myöntävät myös muut tahot kuten kela tai vakuutusyhtiöt.

Lääkinnällinen kuntoutus perustuu kuntoutussuunnitelmaan, jonka laatii omalääkäri tai muu julkinen hoitava taho. Mikäli tarvitset lääkinnällisen kuntoutuksen terapiaa, varaa aika omalääkärille kuntoutussuunnitelman tekemiseksi.

Mikäli sinulle on tehty kuntoutussuunnitelma muualla kuin terveyskeskuksessa, voit toimittaa sen terveyskeskuksen sosiaalityöntekijälle, joka toimii kuntoutustyöryhmän sihteerinä.

Sarjana annettavasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta peritään asiakasmaksuasetuksen mukainen omavastuuosuus. Apuvälineiden osalta kuntoutustyöryhmä päättää omaksi hankittavista sekä kalliimmista liikkumisen apuvälineistä. Apuvälinepalvelut ovat maksuttomia.

Apuvälineiden osalta päätöksissä noudatetaan valtakunnallisia lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperiaatteita.

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2018

 

Yhteystiedot

Kuntoutustyöryhmän yhdyshenkilö
Henna Määttä
040 133 6255 (varmimmin arkisin klo 9-10)

Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@kangasala.fi