Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan niitä terveydenhuollon toimintamuotoja, joilla pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326, 29 §) määrittelee kunnan järjestämisvastuun potilaan sairaanhoitoon liittyvässä lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Lääkinnällistä kuntoutusta myöntävät myös muut tahot kuten Kela tai vakuutusyhtiöt.

Lääkinnälliseen kuntoutukseen sisältyy sekä terapia- että apuvälinepalveluita. Lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita toteutetaan joko omana toimintana terveyskeskuksessa tai ostopalveluna palvelusetelillä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita ovat mm:

Terveyskeskuksessa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista päättää
Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä, joka kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa.

Lääkinnällinen kuntoutus perustuu kuntoutussuunnitelmaan, jonka laatii omalääkäri tai muu julkinen hoitava taho. Mikäli tarvitset lääkinnällisen kuntoutuksen terapiaa, varaa aika omalääkärille kuntoutussuunnitelman tekemiseksi.

Mikäli sinulle on tehty kuntoutussuunnitelma muualla kuin terveyskeskuksessa, voit toimittaa sen terveyskeskuksen sosiaalityöntekijälle, joka toimii kuntoutustyöryhmän sihteerinä.

Sarjana annettavasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta peritään asiakasmaksuasetuksen mukainen omavastuuosuus. Apuvälineiden osalta kuntoutustyöryhmä päättää omaksi hankittavista sekä kalliimmista liikkumisen apuvälineistä. Apuvälinepalvelut ovat maksuttomia.

Apuvälineiden osalta päätöksissä noudatetaan valtakunnallisia lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperiaatteita.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi

 

 

Yhteystiedot

Kuntoutustyöryhmän yhdyshenkilö:

Henna Määttä

040 133 6255 (varmimmin arkisin klo 9-10)

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet:

Petri Vuorela

050 454 3740

Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@kangasala.fi