Kuntoutus ja apuvälineet

Kuntoutuspalveluiden tavoitteena on edistää tai ylläpitää asiakkaan toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja osallistumismahdollisuuksia. Asiakas osallistuu aktiivisesti oman kuntoutumisensa suunnitteluun ja toteutumiseen.

Terveyskylän kuntoutumistalosta löydät kattavasti tietoa kuntoutukseen ja apuvälineisiin liittyen: https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo