Kotisairaala

Kotisairaala

Kotisairaala on lyhytaikaista, tiettyyn yksittäiseen hoitoon keskittyvää sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona tai muussa senhetkisessä asuinpaikassa kuten palvelutalossa tai hoitokodissa. Kotisairaalajakso korvaa sairaalan osastohoitojakson tai lyhentää sitä tukemalla potilaan varhaista kotiutumista.

Kotisairaala antaa terveyskeskussairaalatasoista hoitoa sairaanhoitoa tarvitseville asiakkaille heidän kotonaan, mm.
•suonensisäiset lääkitykset
•nestehoidot
•erilaiset pistokset
•kipupumppuhoidot
•saattohoito, kotikäynnit suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä omaisten kanssa.

Toiminta-alueena on Kangasalan kaupungin ja Pälkäneen kunnan alue. Toimintasäteeseen vaikuttaa sen hetkinen potilastilanne sekä käyntien etäisyys toisistaan.

Henkilökuntaan kuuluvat yksikön lääkäri, geriatri ja 3-4 sairaanhoitajaa sairaalan vuodeosastolta.

Kotisairaalan hoitoon tullaan lääkärin kirjallisella lähetteellä. Lähettävä lääkäri on yhteydessä kotisairaalan sairaanhoitajaan. Kotisairaalaan tulevan asiakkaan sairaanhoidon tarve määritellään tapauskohtaisesti, korkeintaan kuitenkin muutaman viikon mittaiseksi. Potilaita voidaan ottaa vastaan klo 8-20 välisenä aikana. Alaikäraja on 18 vuotta. Kotisairaalaan ei kuulu päihtyneiden tai väkivaltaisten potilaiden hoito tai seuranta. Kotisairaala on terveyskeskuksen sairaalan omaa toimintaa. Toiminnasta vastaa sairaalan lääkäri.

Maksut (Terveydenhuoltolaki 25 §, Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3 §).

Käyntimaksu: Hoitaja 12,20 €/käynti. Säännöllisen hoitosuhteen kestäessä yli 3 viikkoa, asiakasmaksuihin sovelletaan säännöllisen kotihoidon maksuja (sosiaalihuoltoasetus 9 § 1 mom.). Asiakkaan hoitokäynti kotisairaalan toimistolla 22,80/käynti. Kotisairaalamaksut  kerryttävät maksukattoa.

Asiakasmaksuihin sisältyvät asiakkaalle annetut suonensisäiset lääkehoidot sekä lihakseen ja ihon alle annettavat pistokset. Muut lääkkeet (esim. insuliini) eivät sisälly asiakasmaksuihin. Asiakasmaksuihin sisältyvät myös sairaanhoitajien ottamat lääkärin määräämät verikokeet asiakkaan kotona. Hoitotarvikkeiden osalta noudatetaan hoitotarvikejakelusta voimassa olevaa ohjeistusta.

Muuta huomioitavaa

Lemmikkieläimet on pidettävä hoitokäynnin aikana kytkettyinä tai suljetun oven takana toisessa huoneessa. Asunnossa ei tupakoida eikä käytetä alkoholia hoitokäynnin aikana.

Yhteystiedot:
Kotisairaala puh. 040 1336 427

Vastaava lähiesimies: Osastonhoitaja puh. 050 3004 665

Esite kotisairaalan asiakkaalle:

Kotisairaala

Tietoa saattohoito- ja lupapaikkapotilaalle:

KOTISAIRAALA ESITE 4.2.2019