Kaupunginsairaala

Kaupunginsairaalassa sijaitsee yksi 64-paikkainen sairaalaosasto jonka sisällä toimii tiimit 1 (kuntoutus), 2 (akuutti) ja 3 (akuutti/palliatiivinen). Osastolle saapuu potilaita erikoissairaanhoidosta, päivystyksestä tai oma-asemien kautta.

Osasto tarjoaa geriatrijohtoista sairaalapalvelua potilasryhmille, jotka muodostuvat:

•  lyhytaikaispotilaista (mm. tutkimus-, kuntoutus- ja jatkohoitopotilaat)
•  päivystyspotilaista
•  pitkäaikaispotilaista (osa potilaista odottaa paikan vapautumista hoivapalveluiden piiristä)
•  hoitoa saattohoitopotilaille

 

Yhteydenotot mielellään puhelimitse kello 12 jälkeen.
Aamun lääkärinkierto ja potilaan aamutoimet tehdään klo 07-12 välisenä aikana.
Tämän jälkeen potilaan kokonaisvaltaisesta voinnista on antaa ajankohtaista tietoa.

Hyvä hoito on yhteistyötä

Hoidon keskeinen periaate on omatoimisuuden tukeminen ja toimintakyvyn säilyttäminen ja palauttaminen.  Potilaan hoito toteutetaan yksilövastuisena hoitotyönä.
Hoidon laadun ja jatkuvuuden turvaa moniammatillinen työryhmä.

Osastohoidon jälkeen?

Potilaan ollessa osastolla on erittäin tärkeätä selvittää kotihoidon tai muun ulkopuolisen avun tarve hyvissä ajoin. Omaisen kannustus potilaan selviytymisessä osastohoidon jälkeen on ratkaisevan tärkeä koko hoitoketjun onnistumisen kannalta. Osastoilla pidetään tarpeen vaatiessa hoitoneuvottelu, jossa potilas ja hänen omaisensa, sekä potilaan hoitoon osallistuvat ammattihenkilöt pohtivat potilaan tulevaisuuteen liittyviä ongelmia ja ratkaisuja.

Kotisairaala

Kotisairaala on lyhytaikaista, yksittäiseen hoitoon keskittyvää sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona tai muussa senhetkisessä asuinpaikassa kuten palvelutalossa tai hoitokodissa. Yleisin toteutettava hoito on suonensisäinen lääkehoito. Kotisairaalajakso korvaa sairaalan osastohoitojakson tai lyhentää sitä tukemalla potilaan varhaista kotiutumista. Kotisairaalaan tullaan sairaalaosaston lääkärin lähetteellä, josta ilmenee potilaan hoitosuunnitelma.

 

COVID-19 INFOA

 

VIERAILUAIKA OSASTOLLA KLO 13-19

 

– Tule vierailulle vain terveenä ja oireettomana.

– Huolehdi käsihygieniasta. Käytä käsihuuhdetta tullessasi ja lähtiessäsi.

Käytä sairaalassa kirurgista suu-nenäsuojusta, jos sinulla ei ole terveydellistä estettä sen käyttämiseen. Huolehdi omat suojaimet mukaan.

– PIDÄ YLI 2 METRIN TURVAVÄLI MUIHIN POTILAISIIN JA HENKILÖKUNTAAN.

– Vältä turhaa liikkumista osaston yhteisissä tiloissa.

– Jos osastolla on meneillään tartuntataudin aiheuttama epidemia tai tartuntojen selvitys, vierailu on mahdollista vain poikkeustapauksissa ja erikseen sopien.

 

Esite kotisairaalan asiakkaalle

Tietoa saattohoito- ja lupapaikkapotilaalle

Ohje vierailuajoista

Hoitotarvikejakelu