Kaupunginsairaala

Kaupunginsairaalassa sijaitsee yksi 64-paikkainen sairaalaosasto jonka sisällä toimii tiimit 1 (kuntoutus), 2 (akuutti) ja 3 (akuutti/palliatiivinen). Osastolle saapuu potilaita erikoissairaanhoidosta, päivystyksestä tai oma-asemien kautta.

Osasto tarjoaa geriatrijohtoista sairaalapalvelua potilasryhmille, jotka muodostuvat:

•  lyhytaikaispotilaista (mm. tutkimus-, kuntoutus- ja jatkohoitopotilaat)
•  päivystyspotilaista
•  pitkäaikaispotilaista (osa potilaista odottaa paikan vapautumista hoivapalveluiden piiristä)
•  hoitoa saattohoitopotilaille

 

Yhteydenotot mielellään puhelimitse kello 12 jälkeen.
Aamun lääkärinkierto ja potilaan aamutoimet tehdään klo 07-12 välisenä aikana.
Tämän jälkeen potilaan kokonaisvaltaisesta voinnista on antaa ajankohtaista tietoa.

Hyvä hoito on yhteistyötä

Hoidon keskeinen periaate on omatoimisuuden tukeminen ja toimintakyvyn säilyttäminen ja palauttaminen.  Potilaan hoito toteutetaan yksilövastuisena hoitotyönä.
Hoidon laadun ja jatkuvuuden turvaa moniammatillinen työryhmä.

Osastohoidon jälkeen?

Potilaan ollessa osastolla on erittäin tärkeätä selvittää kotihoidon tai muun ulkopuolisen avun tarve hyvissä ajoin. Omaisen kannustus potilaan selviytymisessä osastohoidon jälkeen on ratkaisevan tärkeä koko hoitoketjun onnistumisen kannalta. Osastoilla pidetään tarpeen vaatiessa hoitoneuvottelu, jossa potilas ja hänen omaisensa, sekä potilaan hoitoon osallistuvat ammattihenkilöt pohtivat potilaan tulevaisuuteen liittyviä ongelmia ja ratkaisuja.

Kotisairaala

Kotisairaala on lyhytaikaista, yksittäiseen hoitoon keskittyvää sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona tai muussa senhetkisessä asuinpaikassa kuten palvelutalossa tai hoitokodissa. Yleisin toteutettava hoito on suonensisäinen lääkehoito. Kotisairaalajakso korvaa sairaalan osastohoitojakson tai lyhentää sitä tukemalla potilaan varhaista kotiutumista. Kotisairaalaan tullaan sairaalaosaston lääkärin lähetteellä, josta ilmenee potilaan hoitosuunnitelma.

 

Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita kaupunginsairaalaan!

 

Vierailuaika on kello 13 – 19

Rajattu vierailuaika mahdollistaa potilaiden tarvitseman levon kuntoutuksen ja hoitotoimenpiteet. Koska potilastilat ovat rajatut, on kunnioitettava myös muiden potilaiden rauhaa ja yksityisyyttä. Osa potilaista saattaa rajata läheistensä vierailut minimiin.

Jos potilaalla on laaja lähipiiri, kannattaa sopia yksi yhteyshenkilö, joka pitää yhteyttä hoitohenkilökuntaan ja välittää kuulumiset muille läheisille.

Huomioithan nämä, jos olet tulossa vierailemaan:

 • Suosittelemme vahvasti maskin käyttöä.
 • Sairaalassa voi vierailla vain terveenä. Vierailijalla ei saa olla lieviäkään hengitystieinfektio-oireita, kuten nuhaa.
 • Potilaalla voi olla samaan aikaan enintään kaksi vierasta.
 • Käytä käsihuuhdetta tullessasi sairaalaan, osastolle ja potilashuoneeseen sekä sieltä poistuessasi.
 • Ilmoittaudu vierailemaan tullessasi ensin aina yksikön henkilökunnalle.

Ota huomioon muut potilaat:

 • Rajoita vierailu lyhyeksi: potilaan luona voi käydä vieraita kerran päivässä 30 minuutin ajan, korkeintaan kaksi vierasta kerrallaan.
 • Jos potilaan kunto sallii, suosi tapaamista ulkona.
 • Pidä turvaetäisyys potilaisiin ja henkilökuntaan.

Et voi tulla vierailemaan:

 • Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta ym.
 • Jos sinut on määrätty koronavirustartunnan vuoksi eristykseen tai koronavirustartunnalle altistumisen vuoksi karanteeniin tai sinulla on positiivinen Covid-testi kotitestistä.
Vierailurajoitukset eivät koske:
 • Saattohoitopotilaita, joiden luona läheiset voivat vierailla tapauskohtaisesti sovittaessa.

 

Esite kotisairaalan asiakkaalle

Tietoa saattohoito- ja lupapaikkapotilaalle

Ohje vierailuajoista

Hoitotarvikejakelu