Koululaiset

Suun terveydenhuollon määräaikaistarkastukset tehdään 1.-, 5.- ja 8.-luokkalaisille. Riskipotilaat kutsutaan hammaslääkärin hoitosuunnitelman mukaan joko hammaslääkärille, suuhygienistille tai hammashoitajalle.

Lisäksi kaikki 3.-luokkalaiset kutsutaan huoltajansa kanssa joko suuhygienistin tai hammashoitajan vastaanotolle harjausopetukseen ja motivoivaan terveysneuvontaan.

Suun terveyspalvelut on ottanut syyskuulla 2021 käyttöön Omaolon digipalvelun lasten ja nuorten suun terveyskyselyn. Linkki terveyskyselyyn on lähetetty yhteistyössä yläkoulujen kanssa Wilma- sovelluksen kautta kaikille Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen 8. luokkalaisille. Oppilaat voivat vastata kysymyksiin linkin kautta Omaolossa, josta tieto välittyy suun terveyspalveluiden ammattilaisille. Kysely käydään läpi 8. luokkalaisen määräaikaistarkastuksessa yhdessä ammattilaisen kanssa. Suun terveyskysely tukee omahoitoa suun terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisesta.

Oikomishoidon tarve arvioidaan määräaikaistarkastuksissa. Oikomishoitoa tarvitsevat ohjataan joko oikomishoidon ylihammaslääkärin tai oikomishoitoa tekevän hammaslääkärin tarkastukseen. Oikomishoitoon valinnassa noudatetaan valtakunnallista 10-portaista pisteytystä. Terveyskeskuksessa oikomishoitoa annetaan, kun purentavirhe on vaikea tai ennusteeltaan huononeva.

Kutsu määräaikaistarkastukseen lähetetään kaikille 1.-, 5.- ja 8.-luokkalaisille kirjeitse. Riskipotilaat kutsutaan vastaanotolle hammaslääkärin tekemän hoitosuunnitelman mukaan.

Tarvittaessa koululaisen huoltaja voi ottaa yhteyttä Suun terveyspalveluiden ajanvaraukseen p: 03 56554023.

Sähköinen perhekeskus