Koululaiset

Hammaslääkäri tekee ikäkausitarkastukset 1.-, 5.- ja 8.-luokkalaisille. Riskipotilaat kutsutaan hammaslääkärin hoitosuunnitelman mukaan välivuositarkastukseen joko hammaslääkärille, suuhygienistille tai hammashoitajalle.

Lisäksi kaikki 3.-luokkalaiset kutsutaan huoltajansa kanssa hammashoitajan vastaanotolle harjausopetukseen ja motivoivaan terveysneuvontaan.

Oikomishoitoa tarvitsevat kutsutaan hammaslääkärin hoitosuunnitelman mukaan joko oikomishoidon ylihammaslääkärin tai oikomishoitoa tekevän hammaslääkärin tarkastukseen ja hoitoon. Oikomishoidon tarve arvioidaan ikäkausitarkastuksissa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Kutsu ikäkausitarkastukseen lähetetään kaikille 1.-, 5.- ja 8.-luokkalaisille kirjeitse. Riskipotilaat kutsutaan vastaanotolle hammaslääkärin tekemän hoitosuunnitelman mukaan.

Toimi näin

Kutsut ikäkausitarkastuksiin lähetetään kirjeitse. Tarvittaessa koululaisen huoltaja voi ottaa yhteyttä suun terveyspalveluiden ajanvaraukseen p: 03 56554023.

Hammaslääkäri tekee ikäkausitarkastukset 1.-, 5.- ja 8.-luokkalaisille. Riskipotilaat kutsutaan hammaslääkärin hoitosuunnitelman mukaan välivuositarkastukseen joko hammaslääkärille, suuhygienistille tai hammashoitajalle.

Lisäksi kaikki 3.-luokkalaiset kutsutaan huoltajansa kanssa hammashoitajan vastaanotolle harjausopetukseen ja motivoivaan terveysneuvontaan.

Oikomishoidon tarve arvioidaan ikäkausitarkastuksissa. Oikomishoitoa tarvitsevat ohjataan joko oikomishoidon ylihammaslääkärin tai oikomishoitoa tekevän hammaslääkärin tarkastukseen. Oikomishoitoon valinnassa noudatetaan valtakunnallista 10-portaista pisteytystä. Terveyskeskuksessa oikomishoitoa annetaan, kun purentavirhe on vaikea tai ennusteeltaan huononeva.

Kutsu ikäkausitarkastukseen lähetetään kaikille 1.-, 5.- ja 8.-luokkalaisille kirjeitse. Riskipotilaat kutsutaan vastaanotolle hammaslääkärin tekemän hoitosuunnitelman mukaan.

Tarvittaessa koululaisen huoltaja voi ottaa yhteyttä Suun terveyspalveluiden ajanvaraukseen p: 03 56554023.