Koululaiset

Hammaslääkäri tekee määräaikaistarkastukset 1.-, 5.- ja 8.-luokkalaisille. Riskipotilaat kutsutaan hammaslääkärin hoitosuunnitelman mukaan joko hammaslääkärille, suuhygienistille tai hammashoitajalle.

Lisäksi kaikki 3.-luokkalaiset kutsutaan huoltajansa kanssa joko suuhygienistin tai hammashoitajan vastaanotolle harjausopetukseen ja motivoivaan terveysneuvontaan.

Oikomishoidon tarve arvioidaan määräaikaistarkastuksissa. Oikomishoitoa tarvitsevat ohjataan joko oikomishoidon ylihammaslääkärin tai oikomishoitoa tekevän hammaslääkärin tarkastukseen. Oikomishoitoon valinnassa noudatetaan valtakunnallista 10-portaista pisteytystä. Terveyskeskuksessa oikomishoitoa annetaan, kun purentavirhe on vaikea tai ennusteeltaan huononeva.

Kutsu määräaikaistarkastukseen lähetetään kaikille 1.-, 5.- ja 8.-luokkalaisille kirjeitse. Riskipotilaat kutsutaan vastaanotolle hammaslääkärin tekemän hoitosuunnitelman mukaan.

Tarvittaessa koululaisen huoltaja voi ottaa yhteyttä Suun terveyspalveluiden ajanvaraukseen p: 03 56554023.

Sähköinen perhekeskus