Koululaiset

Hammaslääkäri tekee ikäkausitarkastukset 1.-, 5.- ja 8.-luokkalaisille. Riskipotilaat kutsutaan hammaslääkärin hoitosuunnitelman mukaan välivuositarkastukseen joko hammaslääkärille, suuhygienistille tai hammashoitajalle.

Lisäksi kaikki 3.-luokkalaiset kutsutaan huoltajansa kanssa hammashoitajan vastaanotolle harjausopetukseen ja motivoivaan terveysneuvontaan.

Oikomishoidon tarve arvioidaan ikäkausitarkastuksissa. Oikomishoitoa tarvitsevat ohjataan joko oikomishoidon ylihammaslääkärin tai oikomishoitoa tekevän hammaslääkärin tarkastukseen. Oikomishoitoon valinnassa noudatetaan valtakunnallista 10-portaista pisteytystä. Terveyskeskuksessa oikomishoitoa annetaan, kun purentavirhe on vaikea tai ennusteeltaan huononeva.

Kutsu ikäkausitarkastukseen lähetetään kaikille 1.-, 5.- ja 8.-luokkalaisille kirjeitse. Riskipotilaat kutsutaan vastaanotolle hammaslääkärin tekemän hoitosuunnitelman mukaan.

Tarvittaessa koululaisen huoltaja voi ottaa yhteyttä Suun terveyspalveluiden ajanvaraukseen p: 03 56554023.