Ikäihmiset

Ikääntyneen on hyvä tarkastuttaa suu ja hampaat säännöllisesti. Myös omahoidon merkitys korostuu ikääntyessä.

Suun terveydenhuollon henkilökunta käy tekemässä hoidon tarpeen arviointeja sekä suunnittelemassa suun hoidon toteutusta kaupunginsairaalan vuodeosastolla, laitoshoidossa, palveluasumisen- ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä sekä kotihoidon piirissä oleville ikäihmisille. Käynneillä tehdään myös pieniä toimenpiteitä sekä neuvotaan hoitohenkilöstöä suun terveyteen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa potilas ohjataan hammaslääkärin vastaanotolle. Käynneiltä peritään asetuksen mukaiset maksut.

Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut.

Veteraaneille suun tutkimus ja ennaltaehkäisevä hoito on maksuton.

 

Ikäihmisten palvelut

Ikääntyneiden suunterveys