Aikuiset

Suun terveyspalvelut ovat osa kuntalaisten perusterveydenhuoltoa. Hammas- ja suusairauksia pystytään ennaltaehkäisemään huolellisella ja säännöllisellä kotihoidolla.

Suun terveyspalveluihin ovat oikeutettuja kaikki kuntalaiset. Kiireellistä hoitoa annetaan kotikunnasta riippumatta. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut 18 v täyttäneiltä.

Hoitoon pääsy perustuu puhelinkontaktissa tehtyyn hoidontarpeen arviointiin sekä hammaslääkärin tekemään yksilölliseen hoitosuunnitelmaan.

Erityisryhmien, esim. sydän- tai keinoniveloperaatioon tai syöpähoitoihin menevät ja biologisen tai luustolääkityksen aloittavat asiakkaat: tarkastus ja hoito kiireellisyysasteen mukaan.
Diabetesasiakkaille varataan tarvittaessa terveysneuvontakäynti suuhygienistin vastaanotolle diabeteshoitajan lähetteellä.