Aikuiset

Suun terveyspalvelut ovat osa kuntalaisten perusterveydenhuoltoa. Hammas- ja suusairauksia pystytään ennaltaehkäisemään huolellisella ja säännöllisellä kotihoidolla.

Suun terveyspalveluihin ovat oikeutettuja kaikki kuntalaiset. Kiireellistä hoitoa annetaan kotikunnasta riippumatta. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut 18 v täyttäneiltä.

Hoitoon pääsy perustuu puhelinkontaktissa tehtyyn hoidontarpeen arviointiin sekä hammaslääkärin tekemään yksilölliseen hoitosuunnitelmaan.

Erityisryhmien, esim. sydän- tai keinoniveloperaatioon tai syöpähoitoihin menevät ja biologisen tai luustolääkityksen aloittavat asiakkaat: tarkastus ja hoito kiireellisyysasteen mukaan.
Diabetesasiakkaille varataan tarvittaessa terveysneuvontakäynti suuhygienistin vastaanotolle diabeteshoitajan lähetteellä.

Hyvä suun terveys on tärkeä osa hyvinvointia ja yleisterveyttä. Terveelliset elintavat ja suun ja hampaiden omahoito ylläpitävät suun terveyttä ja ennaltaehkäisevät hammas- ja suusairauksia.

 

Elintapojen Omapolku – Kangasala