Hammashoito

Kaikissa Suun terveyspalveluihin liittyvissä asioissa yhteydenotot
p. 03 56554023

Suun terveyspalvelut ovat osa kuntalaisten perusterveydenhuoltoa. Hammas- ja suusairauksia pystytään ennaltaehkäisemään huolellisella ja säännöllisellä kotihoidolla.

Suun terveyspalveluihin ovat oikeutettuja kaikki kuntalaiset. Kiireellistä hoitoa annetaan kotikunnasta riippumatta.

Muualla koulua käyvät hoidetaan koulun sijaintikunnassa tai kotikunnassa.

Lainsäädännön mukaan hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi katsottu hoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, kuitenkin enintään 6 kuukaudessa. Kiireellinen särky- tai tapaturmahoito annetaan 1-3 päivän kuluessa.

Hoitoon pääsy perustuu tehtyyn hoidon tarpeen arviointiin. Hoidon tarve arvioidaan puhelinkontaktissa Suun terveyspalveluiden ajanvarauksessa p: 03 56554023.

 

Vastaava hammaslääkäri Marja-Liisa Kaltiokallio

Oikomishoidon ylihammaslääkäri Eija Ahola

Osastonhoitaja Sari Ketola

Sähköpostiosoite palautteen antamista varten: hammashuolto(at)kangasala.fi
Huom! korvaa (at) @-merkillä

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalautelomake