Ryhmätoiminta

Ryhmät aikuisille

Arkeen Voimaa -itsehoidon kurssi

Arkeen Voimaa ryhmästä tukea henkilöille, joilla on hankaluuksia arjessa. Arkeen Voimaa -ryhmätoiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on omasta tai läheisen pitkäaikaissairaudesta tai muusta syystä johtuvia hankaluuksia selviytyä arjessa. Ryhmätoiminta auttaa osallistujia tekemään myönteisiä muutoksia elämässään ja pitämään niitä yllä. Arkeen Voimaa -ryhmä koostuu samankaltaisessa elämäntilanteessa olevista ihmisistä, jotka jakavat keskenään ideoita ja kannustavat toisiaan. Ryhmä on kuin opintopiiri. Se tarjoaa tukea, tietoa ja työkaluja erilaisten oireiden ja arjen haasteiden hallintaan. Ryhmässä keskustellaan itsehoidon työkaluista, kuten päätöksentekotaidoista, oman toiminnan suunnittelusta, itselle sopivan kuntoilun ottamisesta osaksi itsehoitoa, terveyttä edistävästä ruokailusta, vuorovaikutustaidoista sekä oman hyvinvoinnin havainnoinnista.

Verkkopuntari – painonhallinta ja elämäntapamuutoksiin tähtäävä ryhmä

Toimii muutamaa kokoontumiskertaa lukuun ottamatta netissä Verkkopuntari-koulutusympäristössä puolen vuoden ajan. Kurssiohjelmassa on alussa tiiviimpi kuuden viikon viikoittainen osuus. Ryhmä edellyttää perustaitoja tietokoneen ja internetin käytöstä. Verkkopuntari sopii hyvin myös opiskelijoille, nuorille tai kiireisille aikuisille, koska osallistuminen verkkoryhmään ei ole sidottu aikaan. Kaikille avoin ryhmä, ei ikärajoja. Yli 18-vuotiailta verkkomateriaalimaksu 30 €.
Ryhmästä saat lisätietoa terveydenhoitajalta, fysioterapeutilta tai vastaanoton sairaanhoitajalta.

Tulppa-ryhmä

Sydän- ja verisuonisairauksia sairastaville tai sairastumisvaarassa oleville kohdennettu ryhmä. 12 kerran kurssimuotoinen Tulppa-ryhmä tähtää pysyviin elintapamuutoksiin yksilöllisten tavoitteiden avulla. Ryhmiin hakeutuminen tapahtuu sairaalan tai omalääkärin lähetteellä tai hoitajan välityksellä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset terveydenhoitaja Hanna Pulkkiselle puh. 050 415 2243.

Diabetesensitietoryhmä

Tyypin 2 diabetekseen vastasairastuneille ja tyypin 2 diabeteksen riskissä oleville suunnattu moniammatillinen ryhmäohjaus. Ryhmä tarjoaa tärkeää tietoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Ryhmän ohjaajina toimivat: diabeteshoitaja, lääkäri, farmaseutti, jalkaterapeutti, suuhygienisti ja fysioterapeutti. Ryhmä järjestetään useamman kerran vuodessa.

Muistisairaiden ensitietoryhmä ja muistisairaiden omaisten ryhmä

Ryhmä kokoontuu säännöllisin väliajoin. Lisätietoja antavat muistihoitaja Riikka Mattila (Kangasala) puh.050 430 8563 ja Hanna- Mari Rantanen (Pälkäne) puh.050 415 2270

Mielenterveyskuntoutujien ryhmät

Ryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Näihin ryhmiin ohjataan terveyskeskuslääkärin tai psykiatrisen poliklinikan lääkärin ohjaamana.

Kuntoutuksen liikuntaryhmät

Ryhmät kokoontuvat fysioterapeutin ohjaamina erilaisten tuki- ja liikuntaelimistön oireiden tai sairauksien helpottamiseksi ja omaehtoisen liikunnan lisäämiseksi. Ryhmiin tarvitaan lääkärin tai fysioterapeutin arvioon perustuva lähete.

Perheiden tueksi

Perhevalmennus

Tukee vanhemmuuteen kasvua ja antaa eväitä synnytykseen. Perhevalmennukset ovat koottu eri teemoista ensimmäistä lasta odottaville vanhemmille. Kokoontumispaikat ja ajankohdat saa omasta neuvolasta. Suositeltavaa on osallistua kaikkiin kokoontumiskertoihin, koska perhevalmennus täydentää neuvolakäyntejä ja antaa vertaistukea. Perhevalmennuksista voi lukea lisää äitiysneuvolan perhevalmennus-sivulta.

Synnytyksen jälkeisiä vauva-ryhmiä

Neuvolakohtaisesti ja näistä kuulet omalta terveydenhoitajaltasi.

Kasvatuksellisiin pulmiin ja vanhempien vertaistukeen keskittyviä ryhmiä

Toteutetaan tarpeen mukaan lastenneuvolan ja varhaiskasvatuksen toimesta. Perheneuvolassa on myös kohdennetusti asiakasperheille suunnattuja ryhmiä. Lisätietoja saa lastenneuvolasta, kouluterveydenhuollosta tai perheneuvolasta.

Hyrrä -kerho

Alakoululaisten ryhmä, joka toteutetaan yhteistyössä sivistyskeskuksen ja liikuntatoimen kanssa. Tavoitteena on lisätä koululaisen arkiliikkumista ja tukea hyviä ruokavalintoja sekä painonhallintaa. Lapsien liikuntakerho kokoontuu viikoittain ja samanaikaisia vanhempien tapaamisia on kerran kuukaudessa. Hyrrä-kerhoon ohjataan kouluterveydenhoitajan vastaanotolta.

Elämäntaparemonttiryhmä

Kaikille avoin viikoittain kokoontuva ryhmä, jossa tarjolla on tietoa ja keinoja elämäntapamuutoksiin mm. painonhallintaan ja liikunnan lisäämiseen. Vertaistuki ja oma aktiivisuus ryhmässä antaa eväitä terveellisiin elämäntapoihin. Ryhmästä saat lisätietoa oman alueesi terveydenhoitajalta tai vastaanoton sairaanhoitajalta.