Suun terveydenhuollon saatavuus ja vaikuttavuus

KEHITTÄMISTYÖN KUULUMISIA SUUN TERVEYSPALVELUISTA

PirSOTE -hankkeessa suun terveydenhuollon palveluiden saatavuutta, kohdentumista ja hoidon jatkuvuutta parannetaan (työpaketti 3). Tämä tapahtuu esimerkiksi ammattilaisten työnjakoa kehittämällä.

Kangasalan ja Pälkäneen alueilla hammaslääkäreiden, hammashoitajien ja suuhygienistien työnjakoa on kehitetty aktiivisesti. Syksyllä 2021 toteutetaan suuhygienistien täydennyskoulutuksia, jolloin voidaan edistää muun muassa lasten ja nuorten karieksen havaitsemista sekä aikuisten terveystarkastuksia. Hammashoitajille tarjotaan täydennyskoulutusta keväällä 2022.

Lisäksi suun terveyspalveluissa on laadittu karieksen hallinnan hoitopolku, ja parodontologisen potilaan hoitopolkua työstetään parhaillaan. Parodontologisen hoitopolun kehittäminen on ollut osa terveyskeskusten kehittäjäkoulutuksen projekteja (TEKE). Lähitulevaisuuden suunnitelmissa on kerätä palautetta asiakastyytyväisyyskyselyllä. Palautetta hyödynnetään jatkokehittämisessä.

Pirkanmaan alueen suun terveydenhuollon koulutustyöryhmässä on aktiivinen edustus Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueelta. Lisäksi eri oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä.

Kangasalla ja Pälkäneellä osallistutaan myös omahoitosuunnitelman kehittämiseen. Tarkoituksena on paitsi ongelmien ennaltaehkäisy myös hoidon alueellinen yhteneväisyys ja asiakasosallisuuden edistäminen. Jatkossa ammattilainen laatii yhdessä potilaan kanssa yksilöllisen omahoitosuunnitelman, jonka avulla voidaan edistää hoidon jatkuvuutta sekä ohjata ja tukea suunterveyden omatoimisessa hoidossa ennaltaehkäisyä painottaen.

Suun terveyspalveluissa toteutetaan yhdessä Kangasalan kaupungin kanssa Perheesi parhaaksi -toimintamallia, jonka avulla alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen voidaan tarjota varhaista apua arkea helpottamaan. Lapsen varhainen suun terveyden ylläpitäminen oikeilla ravitsemustottumuksilla ja suuhygienialla on tärkeää. Perheesi parhaaksi -mallilla voidaan tukea vanhempia lapsen suunhoidossa. Toimintaa tehdään yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa.

 

Suun terveyspalveluissa käyttöön Omaolon lasten ja nuorten suun terveyskysely

Suun terveyspalvelut on ottanut syyskuussa 2021 käyttöön Omaolon digipalvelun lasten ja nuorten suun terveyskyselyn. Linkki terveyskyselyyn on lähetetty yhteistyössä yläkoulujen kanssa Wilma- sovelluksen kautta kaikille Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen 8. luokkalaisille.

Oppilaat voivat vastata kysymyksiin linkin kautta Omaolossa, josta tieto välittyy suun terveyspalveluiden ammattilaisille. Kysely käydään läpi 8. luokkalaisen määräaikaistarkastuksessa yhdessä ammattilaisen kanssa. Suun terveyskysely tukee omahoitoa suun terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa.