Perhekeskus osaksi sote-keskuspalvelua

Kangasalan sähköinen perhekeskus

Kangasalan sähköinen perhekeskus on maaliskuussa 2021 julkaistu palvelutarjotin ja tietopankki, josta löytyy kaikki lapsille, nuorille ja perheille suunnatut palvelut samasta paikasta.

Sähköisestä perhekeskuksesta löytyy erilaisia elämänhallintaa tukevia matalan kynnyksen palveluja, kohtaamispaikkoja ja tietoja eri elämäntilanteisiin. Sivuilla on siten paljon hyödyllistä tietoa ja neuvoja arkeen. Palvelut on jaoteltu ikäryhmittäin ja elämäntilanteen mukaan.

Sivustoa kehitetään jatkuvasti käyttäjäkokemusten ja palautteen perusteella.

Sähköinen perhekeskus on osa PirSOTE -hanketta (työpaketti 7). Sähköisen perhekeskuksen avulla vahvistetaan palveluiden sujuvuutta ja saatavuutta sekä tuodaan palveluja lähemmäs lapsia, nuoria ja perheitä. Painopisteenä korostuvat matalan kynnyksen palvelut ja toiminta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Kangasalla lasten ja perheiden hyvinvointiin on haluttu panostaa, minkä vuoksi sähköistä perhekeskusta on rakennettu jo ennen sen kytkeytymistä PirSOTE -hankkeeseen. Kehitystyön on mahdollistanut Kangasalan sivistyskeskukselle (varhaiskasvatus) myönnetty valtion hankerahoitus, jonka avulla sähköisen perhekeskuksen kehittämistä on pystytty resursoimaan.

 

Perheesi parhaaksi -toimintamalli

Perheesi parhaaksi on Kangasalan kaupungin kehittämä toimintamalli lapsiperheille. Sen avulla turvataan moniammatillinen ja nopea apu matalalla kynnyksellä. Toimintamalli tarjoaa lapsiperheille apua erilaisiin arjen pulmatilanteisiin, kasvatuspulmiin, jaksamisen ja vanhemmuuden tukemiseen tai elämän kriisitilanteisiin.

Perhe on meillä aina keskiössä, toimimme kaikki yhdessä, yhteistä työtä tehden, perheiden parhaaksi. Perheesi parhaaksi -palaveri on hieno mahdollisuus saada ja tarjota apua sitä tarvitseville.