Lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien vahvistaminen

Mielen tuki -toimintamalli

Kangasalan ja Pälkäneen alueilla alkaa matalan kynnyksen ennaltaehkäisevän mielenterveysavun ”Mielen tuki”  tarjoaminen yläkouluikäisille nuorille 10.5.2021. Toimintaa on kehitelty monialaisena yhteistyönä osana PirSOTE -hanketta (työpaketti 8).

Kokenut psykiatrinen sairaanhoitaja jalkautuu yläkoulujen avuksi vahvistamaan mielenterveyspalvelujen tavoitettavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta.

Mielen tuki pitää sisällään nuoren yksilöllisen tuen tarpeen arvioinnin, ennaltaehkäisyä ja neuvontaa sekä ohjausta ja päihdeinterventioita tarpeen mukaan. Tarvittaessa nuori voidaan ohjata jatkoavun piiriin.

Miten? Nuori voi ottaa itse yhteyttä, vanhemman yhteydenotto, terveydenhoitajan tai opettajan ohjaamana.

Mitä? 1-3 käyntiä tarpeen mukaan, jonka jälkeen jatkosuunnitelman teko.

Missä? Vastaanotto kouluilla tai etävastaanotto.

 

Varhaisilla interventioilla vaikuttavuutta 

Kansallinen Varhaisilla interventioilla vaikuttavuutta (Viva) -projekti on osa Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta ja PirSOTE -hanketta (työpaketti 8). Viva-projekti edistää yleisimpien mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisyä ja hoitomenetelmiä.

Viva-projektissa koulutetaan perustason toimijoita Interpersoonallisen ohjausmenetelmän (IPC) käyttöön. IPC on ohjausmenetelmä, joka soveltuu masennusoireisten yläkoulujen ja toisella asteella opiskelevien nuorten tukemiseksi. Menetelmä perustuu ihmissuhdetaitojen ohjaukseen. Viva-projektissa koulutetaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisia menetelmän käyttöön ja vahvistetaan ammattilaisten osaamista nuorten mielenterveysongelmien hoidossa. Tavoitteena on, että IPC-menetelmä juurtuu osaksi nuorten mielenterveysoireiden perustason hoitoa.

Nuorten varhainen ja oikea-aikainen mielenterveyden tukeminen on tärkeää ja tuen saamista esimerkiksi masennusoireiselle nuorelle tulee edistää.

Kangasala-Pälkäneen yhteistoiminta-alueella IPC-koulutuksen on käynyt kaksi terveydenhoitajaa, kaksi kuraattoria sekä yksi koulupsykologi. Tulevana syksynä menetelmään kouluttautuu kolme terveydenhoitajaa. IPC-ohjauksen avulla apu on nopeasti saatavilla nuoren omassa opiskeluympäristössä ja nuori oppii ohjauksessa taitoja, joita hän voi hyödyntää tulevaisuudessa eteen tulevissa haasteissa.

Lue lisää Viva-projektista ja IPC-menetelmästä Taysin nettisivuilta

Viva-projekti | Tampereen yliopistollinen sairaala (tays.fi)