Ikäihmisten palvelut

Omaishoitajien etäkuntoutuspilotti

Tulevaisuuden sote-keskusohjelman tavoitteena on tukea ikääntyneiden terveyttä ja toimintakykyä, tuoda palveluita lähelle ja tukemaan kotona asumista. Kotona asumisen edellytyksiä voidaan edistää esimerkiksi erilaisten kuntouttavien palvelujen avulla. Uusia digitaalisia palveluita ja työvälineitä hyödyntämällä voidaan mahdollistaa palvelujen helpompi saatavuus – myös kotiin. Etähoivan ja etäkuntoutuksen palveluja lisäämällä voidaan tukea myös omaishoitajia perheineen.

Omaishoitajien etäkuntoutuspilotti toteutettiin alkuvuodesta 2021 Kangasalan ja Pälkäneen alueilla. Taustalla oli ammattilaisten into uudenlaisen ja etänä tapahtuvan toiminnan kehittämiseen sekä halu tarjota tukea ja mielekästä toimintaa omaishoitajien toimintakyvyn ja jaksamisen tueksi.

  • Ohjaajina toimivat neljä fysioterapeuttia ja yksi kuntohoitaja. Pilotti toteutettiin VideoVisit -ratkaisun avulla.
  • Harjoittelussa oli sekä istuen että seisten tehtäviä harjoitteita esimerkiksi tasapainon kehittämiseksi.
  • Ryhmissä oli 4-6 henkilöä ja ne kokoontuivat kerran viikossa puoli tuntia kerrallaan. Kokonaisuudessaan yksi etäkuntoutusryhmä kesti kaksi kuukautta.
  • Tammi-toukokuun aikana kokoontumisia oli yhteensä 47 kertaa ja osallistujia yhteensä 28. Mukana oli myös omaishoitajien lähipiiriä, kuten puoliso ja naapureita.
  • Pilotti toteutettiin maksuttomana.

Pilotti sai paljon positiivista palautetta, jonka pohjalta toimintaa jatketaan tulevana syksynä vakiintuneesti kahden kuukauden kuntoutusjaksoina.

Omaishoitajien etäkuntoutuspilotti on osa PirSOTE -hanketta (työpaketti 6) ja KOMAS -hanketta. Esimerkiksi rakennerahalla (KOMAS 3) tuetaan etäratkaisuja kotona selviytymisen lisäämiseksi. Myös Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille -aluehanke (PirKATI) täydentää Tulevaisuuden sote-keskusvalmistelun hankkeita  etäpalvelujen kehittämisessä.