Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

AJANKOHTAISTA 2.7.

Elintapojen Omapolku on nyt julkaistu.

Elintapojen Omapolku on työikäisille aikuisille suunnattu palvelutarjotin, jonka avulla löydät hyvinvointia ja terveyttä tukevaa tietoa ja palveluita. Ammattilaiset voivat hyödyntää tarjotinta palveluohjauksen työvälineenä.

Elintapojen Omapolun sisältöjä rakennetaan vaiheittain ja sivustoa päivitetään kesän ja syksyn 2021 aikana.

 

AJANKOHTAISTA 8.6.

Hyvinvointia elintavoilla

PirSOTE -hankkeessa uudistetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalleja (työpaketti 9). Ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin merkitystä korostetaan ja painopistettä siirretään entistä enemmän kohti niitä tekijöitä ja palveluita, jotka edistävät ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

Kaupungin nettisivuille rakennetaan parhaillaan työikäisille suunnattua hyvinvointia ja terveellisiä elintapoja tukevaa sähköistä palvelutarjotinta. Työhön osallistuu eri alojen asiantuntijoita kaupungin eri palveluista. Tällä hetkellä työstetään tarjottimen sisältöjä. Sivut on tarkoitus julkaista kesän aikana.

Tarjottimelle kootaan kunnan tarjoamia palveluja ja keinoja, joiden avulla työikäisten aikuisten on mahdollista jaksaa ja voida paremmin. Teemoina ovat muun muassa liikunta, ravitsemus, päihteettömyyteen ja savuttomuuteen tukeminen, mielen hyvinvointi, suun terveys sekä tukea ja keinoja stressin ja unettomuuden ehkäisemiseen.