Digitaalisten palveluiden käyttöönotto

Digitaaliset palvelut, sähköinen asiointi ja erilaiset videovälitteiset vastaanotot ovat osa PirSOTE- ja KOMAS -hankkeita. Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueella kehitetään sosiaali- ja terveyspalvelujen digitaalisia palveluratkaisuja.

Erilaisten digitaalisten ratkaisujen avulla edistetään digitaalisten palvelujen käyttöönottoa perustasolla (PirSOTE työpaketti 2). Näitä ovat esimerkiksi Omaolo-palvelu ja VideoVisit.

 

Meillä PirSOTE- ja KOMAS -hankkeissa on aloittanut syksyllä 2021 useita digitaalisten palvelujen suunnittelua ja käyttöönottoa kehittäviä hanketyöntekijöitä. Digitaalisia palveluja edistetään niin terveyspalveluissa, vanhuspalveluissa kuin sosiaali- ja perhepalveluissakin.

 

Yhteisenä tavoitteena on edistää hoidon ja palvelujen saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta. Esimerkiksi Omaolon kautta saa nopeasti ja vaivattomasti yhteyden terveydenhuollon ammattilaiseen, joka on vastausten perusteella asiakkaaseen yhteydessä.

 

VideoVisit

Videovälitteisten vastaanottojen, etähoivan ja chat-palvelujen kehittämistyö on käynnissä.

Terveyspalvelujen avopalveluissa on toteutettu kesäkuun aikana VideoVisit -palvelualustan käyttöönottokoulutuksia ja syksyn aikana toteutetaan käyttötestaukset ammattilaisten välillä. Tavoitteena on saada videovälitteiset palvelut asiakaskäyttöön loppuvuodesta 2021.

Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen ehkäisyneuvolapalveluissa kehitetään terveydenhoitajavetoista chat -palvelua, jonka kautta asiakas voi hoitaa ehkäisyyn liittyviä asioita sujuvasti etänä. Tavoitteena on saada pilotti käynnistymään marras-joulukuun 2021 aikana.

Myös ikäihmisten kotihoidon palveluissa hyödynnetään VideoVisit -ratkaisuja, ja etähoivaa ja etähoitoa kehitetään jatkuvasti. VideoVisit -laitteistoa on hyödynnetty esimerkiksi omaishoitajille tarjotussa etäkuntoutuksessa keväällä 2021. Lisäksi loppuvuoden 2021 aikana pilotoidaan etälääkärin vastaanottoja kotihoidon palveluissa.

 

Omaolo

Uutta Omaolossa marraskuussa 2021:

Korvan kipu tai lukkoisuus -oirearvio on otettu käyttöön.

Uutta Omaolossa lokakuussa 2021:

Silmän rähmiminen, vetistys ja punoitus -oirearvio on nyt käytössä. Seuraavaksi työstetään korvan kipu tai lukkoisuus -oirearviota.

Uutta Omaolossa syyskuussa 2021:

Suun terveyspalvelut on ottanut syyskuussa 2021 käyttöön Omaolon digipalvelun lasten ja nuorten suun terveyskyselyn. Linkki terveyskyselyyn on lähetetty yhteistyössä yläkoulujen kanssa Wilma- sovelluksen kautta kaikille Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen 8. luokkalaisille.

Oppilaat voivat vastata kysymyksiin linkin kautta Omaolossa, josta tieto välittyy suun terveyspalveluiden ammattilaisille. Kysely käydään läpi 8. luokkalaisen määräaikaistarkastuksessa yhdessä ammattilaisen kanssa. Suun terveyskysely tukee omahoitoa suun terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa.

Uutta Omaolossa elokuussa 2021:

Omaolon hyvinvointivalmennukset löytyvät nyt Kangasalan sähköisen perhekeskuksen sivuilta sekä työikäisten Elintapojen omapolun sivuilta.

Uutta Omaolossa toukokuussa 2021:

Omaolon oirearvioissa on nyt saatu käyttöön närästyksen ja yskän oirearviot. Seuraavaksi otetaan käyttöön silmätulehduksen ja ripulin oirearviot. Lisäksi parhaillaan työstään yleistä oirekyselyä.

Uutta Omaolossa huhtikuussa 2021:

Kangasalan kaupunki on ottanut syksyllä 2020 koronaoirearvion käyttöön Omaolo-palveluissa. Vanhempi voi tehdä oirearvion 1-14 vuotiaan lapsen puolesta. Oirearvioissa on nyt myös käytössä virtsatietulehduksen oirearvio ja seksitautiepäilyn oirearvio. Seuraavaksi käyttöön otetaan närästyksen ja yskän oirearviot.

Jo pelkästään koronaoirearviota on tammi-huhtikuun aikana käytetty yli 4000 kertaa, joista yli 1000 oirearviota on johtanut terveydenhuollon ammattilaisen jatkoyhteydenottoihin.

 

Pyydä Apua -nappi sekä Nepsy -nappi

Pyydä Apua -nappi on lapsiperheille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava. Sitä painamalla kuka tahansa voi pyytää apua tai palvelua, jättää yhteydenottopyynnön tai kysyä jotakin. Yhteydenottoihin vastataan 3 arkipäivän kuluessa.

Nepsy- nappi on vastaavalla periaatteella toimiva avunpyyntökanava. Nappulan kautta voi toivoa yhteydenottoa 3-4 arkipäivän kuluessa. Yhteydenottoihin vastaavat ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen saaneet perheohjaajat.

 

Dragon -puheentunnistusohjelmisto 

Terveyspalveluissa on toukokuussa 2021 otettu koekäyttöön pilvipohjainen Dragon -puheentunnistusohjelmisto. Esimerkiksi terveyskeskuslääkärin työssä puheentunnistus taikoo sanelun tekstiksi reaaliajassa. Puheentunnistusratkaisu nopeuttaa tiedonkulkua, sillä sanelua ei tarvitse lähettää tekstinkäsittelijälle purettavaksi, vaan se on reaaliajassa muiden ammattilaisten nähtävillä. Ratkaisun etuna on toiston vähentyminen saneluissa ja kirjausten laadun paraneminen.

 

Kangasalan sähköinen perhekeskus

Kangasalan sähköinen perhekeskus on maaliskuussa 2021 julkaistu palvelutarjotin ja tietopankki, josta löytyy kaikki lapsille, nuorille ja perheille suunnatut palvelut samasta paikasta.

Sähköisestä perhekeskuksesta löytyy erilaisia elämänhallintaa tukevia matalan kynnyksen palveluja, kohtaamispaikkoja ja tietoja eri elämäntilanteisiin. Sivuilla on siten paljon hyödyllistä tietoa ja neuvoja arkeen. Palvelut on jaoteltu ikäryhmittäin ja elämäntilanteen mukaan.

 

Elintapojen Omapolku

Elintapojen Omapolku julkaistiin heinäkuussa 2021.

Elintapojen Omapolku on työikäisille aikuisille suunnattu palvelutarjotin, jonka avulla löydät hyvinvointia ja terveyttä tukevaa tietoa ja palveluita. Ammattilaiset voivat hyödyntää tarjotinta palveluohjauksen työvälineenä.