Kehittämistyö käytännössä

PirSOTE -hanke sisältää useita työpaketteja, joiden avulla palveluja kehitetään ja uudistetaan Kangasala-Pälkäneen yhteistoiminta-alueella.

PirSOTE -hankkeen työpaketit:

 1. Sotekeskuksen avosairaanhoidon uudistaminen
 2. Digitaalisten palveluiden käyttöönotto perustasolla​ (digisotekeskus)
 3. Suun terveydenhuollon palvelujen saatavuus ja vaikuttavuus
 4. Perustason päihde- ja mielenterveyspalveluiden vahvistaminen
 5. Kuntoutuksen saatavuuden parantaminen
 6. Ikäihmisten palvelut
 7. Perhekeskus osaksi sote-keskuspalvelua
 8. Lastensuojelun yhdenmukaiset toimintakäytönnöt ja saatavuus
 9. Maksuton ehkäisy
 10. Lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien vahvistaminen perustasolla​
 11. Sote-peruspalvelujen prosessien uudistaminen: Pirkanmaalaiset asiakaslähtöiset palveluprosessit
 12. Moniammatillisten elintapaohjauksen palvelupolkujen käyttöönotto
 13. Koronapandemian aiheuttama tuen tarve
 14. Peruspalveluiden tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistaminen
 15. Sote-keskukset ja tiedolla johtaminen
 16. Monialaisen yhteistyön työkalut
 17. Sote-keskusten sähköiset konsultaatiot
 18. Sote-keskusten toimintakulttuurin ja lähijohtamisen osaamisen vahvistaminen

Monet työpaketeista liittyvät toisiinsa, ja niitä edistetään yhteisesti eri alojen ammattilaisten kanssa.