Tukea toimeentuloon

Kunnan sosiaalitoimi voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Hakijan tulee aina hakea perustoimeentulotukea Kelasta ennen täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemista. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää sellaisiin erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuviin erityismenoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata. Lisää tietoja Kelan perustoimeentulotuesta: www.kela.fi/toimeentulotuki

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoitus on ehkäistä syrjäytymistä ja edistää henkilön omatoimista suoriutumista. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää erityisissä tilanteissa esimerkiksi asumisen turvaamiseksi tai taloudellisten vaikeuksien ehkäisemiseksi. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen perustuu harkintaan, ja sen myöntämisperusteista päättää kunta.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kunnasta erillisellä lomakkeella tai sähköisesti Omapalvelun kautta. Voit tulostaa täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksen sivun oikeasta alareunasta.

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea myös perustoimeentulotukihakemuksen yhteydessä, jolloin Kela välittää hakemuksen edelleen kuntaan käsiteltäväksi.

Voit halutessasi olla yhteydessä sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan hakiessasi täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Sinut voidaan tarvittaessa kutsua sosiaalikeskukseen asiakasajalle.

 

Kirjalliset täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset toimitetaan osoitteeseen:

Kangasalan kaupunki
Työikäisten sosiaalipalvelut / toimeentulotuki
PL 50
36201 Kangasala
Hakemukset voi jättää myös Kangasalan kaupunginviraston (Kunnantie 1) päädyssä olevaan postilaatikkoon tai neuvontaan sen aukioloaikoina arkisin klo 8-15. Muista merkitä kuoreen Työikäisten sosiaalipalvelut.

Pälkäneen kunta
Sosiaalitoimisto / toimeentulotuki
Keskustie 1
36600 Pälkäne
Hakemukset voi jättää myös sosiaalitoimiston postilaatikkoon.