Tukea toimeentuloon

Perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelan tehtäväksi ja maksettavaksi 1.1.2017 alkaen.
Lisää tietoja: www.kela.fi/toimeentulotuki

 

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakeminen kaupungilta

Kaupungin sosiaalitoimi voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää sellaisiin erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuviin erityismenoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata.

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoitus on ehkäistä syrjäytymistä ja edistää henkilön omatoimista suoriutumista. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää erityisissä tilanteissa esimerkiksi asumisen turvaamiseksi tai taloudellisten vaikeuksien ehkäisemiseksi. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen perustuu harkintaan, ja sen myöntämisperusteista päättää kaupunki.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kunnasta erillisellä lomakkeella tai sähköisesti Omapalvelun kautta. Hakijan tulee aina hakea perustoimeentulotukea Kelasta ennen täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemista.

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea myös perustoimeentulotukihakemuksen yhteydessä, jolloin Kela välittää hakemuksen edelleen sosiaalikeskukseen käsiteltäväksi. Mikäli haet toimeentulotukea kaupungilta kirjallisesti, toimita kirjallinen hakemus perusteluineen sosiaalikeskukseen.

Voit olla tarvittaessa yhteydessä sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan hakiessasi täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Sinut voidaan myös kutsua sosiaalikeskukseen asiakasajalle.

Kirjalliset täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän tuen hakemukset:

Kangasalan kaupunki
Sosiaali- ja terveyskeskus / toimeentulotuki
PL 50
36201 Kangasala
Hakemukset voi jättää myös sosiaalikeskuksen ulko-ovessa olevaan postilaatikkoon (Urheilutie 15).

Pälkäneen kunta
Sosiaalitoimisto/toimeentulotuki
Keskustie 1
36600 Pälkäne
Hakemukset voi jättää myös sosiaalitoimiston postilaatikkoon.