Maahanmuuttajapalvelut

Kangasalla asuu vakinaisesti noin 250 ulkomaan kansalaista 40 eri maasta. Eniten muuttaneita on Virosta, Venäjältä, Irakista ja Ruotsista. Maahanmuuttajat tulevat Kangasalle eri syistä. 1990-luvulla Kangasalla oli voimassaoleva pakolaissopimus, jonka perusteella Kangasalla edelleen asuu reilu parikymmentä kiintiöpakolaista. Pakolaissopimusta ei ole uusittu vuoden 1999 jälkeen. Suurin osa Kangasalle muuttaneista maahanmuuttajista on tullut itsenäisesti mm. avioliiton, opiskelun tai työn perusteella.

Maahanmuuttajien (oleskeluluvan saaneiden) sosiaali- ja terveyspalvelut hoidetaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon puitteissa.