Riita- ja rikosasioiden sovittelu

Pirkanmaan sovittelutoimisto tuottaa sovittelupalveluja koko Pirkanmaan alueelle rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain (L1015/2005) mukaisesti.

Sovittelussa asianosaisille järjestetään mahdollisuus kohdata toisensa luottamuksellisesti puolueettomien vapaaehtoisten sovittelijoiden johdolla. Sovittelussa asianosaiset voivat käsitellä rikoksesta uhrille aiheutuneita haittoja ja pyrkiä sopimaan toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi. Asianosaisten sovitteluneuvottelussa tekemällä kirjallisella sovittelusopimuksella voi olla vaikutusta rikosasian syyteharkintaan tai tuomioistuimen päätökseen. Sovitteluneuvottelut järjestetään asianosaisten kotikunnassa tai siinä kunnassa, jossa rikos on tapahtunut.

Aloitteen sovittelusta voi tehdä poliisi, syyttäjäviranomainen, muu viranomainen tai asianosainen itse. Lähisuhdeväkivaltarikoksen voi ohjata sovitteluun vain poliisi tai syyttäjäviranomainen.

Sovitteluun soveltuvia asioita ovat mm. vahingonteko, pahoinpitely, ilkivalta, kotirauhan rikkominen, kunnianloukkaus, varkaus ja sellaiset vähäiset riita-asiat, joissa vähintään toinen osapuoli oli luonnollinen henkilö.