Psykiatriset kuntoutusyksiköt

Kangasalan ja Pälkäneen psykiatriset kuntoutusyksiköt tarjoavat kuntouttavaa hoitoa aikuisille, joilla on toimintakykyä heikentävä mielenterveyden sairaus. Lisäksi kuntoutusyksiköt toteuttavat intensiivistä avohoitoa yhteistyössä muiden mielenterveys- ja päihdepalveluiden yksiköiden kanssa.  Kuntouttavaa hoitoa voidaan toteuttaa yksilö-, ryhmä-, koti-, pari- ja perhekäynnein. Sisältö on aina yksilöllinen, siihen voivat kuulua esimerkiksi psykoterapeuttiset interventiot, psykoedukaatio, kuntouttava ja hoitava ryhmätoiminta ja lääkehoito sekä erilaiset toiminnalliset menetelmät.

Psykiatriseen kuntoutukseen hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Ensisijaisesti kuntoutukseen ohjaudutaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden kautta.  Tavoitteena on kuntoutuksen oikea-aikaisuus.

Psykiatrinen kuntoutus aloitetaan kokonaistilanteen ja kuntoutustarpeen arvioinnilla. Kun kuntoutustarve on todennettu, laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, joka on osa kokonaisvaltaista hoitosuunnitelmaa. Kuntoutus on määräaikaista ja sen kesto suunnitellaan yksilöllisesti. Koko kuntoutuksen ajan tehdään tiivistä yhteistyötä verkoston ja omaisten kanssa. Tavoitteena on potilaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääntyminen.

Psykiatriseen kuntoutusyksikköön kuuluu psykiatrian erikoislääkäri, psykiatrisia sairaanhoitajia, mielenterveyshoitajia ja sosiaalityöntekijä.

 

Psykiatrinen kuntoutusyksikkö Kangasala

Kajasteen ryhmätila
Annalantie 1 F
36200 KANGASALA

puh. 03 5655 4050 (Keskus)

Kajasteen ohjelma Syksy 2020

 

Psykiatrinen kuntoutusyksikkö Pälkäne

Haaparinteen ryhmätila
Vohlisaarentie 3 C
36760 LUOPIOINEN

puh. 03 5655 4050 (Keskus)

Kuntoutusyksikkö Pälkäne ohjelma Syksy 2020

 

Ohessa kootusti alueen HYVINVOINTIA ARJESTA toimintoja