Nuorisopoliklinikka

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden henkilöstö ryhtyi torstaista 1.10. lähtien käyttämään nenä-suusuojaa tai kasvoja peittävää visiiriä, aina kun hoidamme potilasta.

Suosittelemme myös kaikille poliklinikalla potilaana, läheisenä tai muuten vieraileville oman maskin käyttöä.

Mielenterveys – ja päihdepalveluiden toimipisteissä maskeja ei valitettavasti ole potilaille tai läheisille/omaisille jaossa.
Kangasalan kaupunki jakaa kasvomaskeja vähävaraisille mm. Lentolan Prismassa (Kangasalan kaupunki-info), Kangasalan pääkirjastossa, Sahalahden terveysasemalla sekä Kuhmalahden kirjastolla normaalien aukioloaikojen puitteissa.

Kangasalan nuorisopoliklinikka tarjoaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja kuntoutusta 13- 17- vuotiaille nuorille mielenterveys- ja päihdehäiriöissä. Poliklinikalla hoidetaan vaikeita mielenterveyden häiriöitä ja tehdään diagnostisia arvioita ja hoitosuunnitelmia. Hoitoa voidaan toteuttaa yksilö-, ryhmä-, pari- ja perhekäynnein. Hoidon sisältö on aina yksilöllinen, siihen voivat kuulua esimerkiksi psykoterapeuttiset interventiot, psykoedukaatio ja lääkehoito sekä erilaiset toiminnalliset menetelmät.

Poliklinikalle hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Ensisijaisesti tulee ottaa yhteyttä kouluterveydenhuoltoon tai oman terveysaseman lääkäriin, joka arvioi psykiatrisen jatkohoidon tarpeen. Mielenterveysasiat voi ottaa esille myös muiden nuorten parissa työskentelevien kanssa, jotka neuvovat tarvittaessa palveluihin hakeutumisessa.

Poliklinikalla hoito aloitetaan potilaan kokonaistilanteen ja hoidontarpeen arvioinnilla. Tutkimusjakso, jossa kokonaistilanne kartoitetaan mahdollisimman laajasti, voi olla pituudeltaan 1-6 käyntiä. Tutkimusjakson päätteeksi hoito voidaan toteuttaa myös muualla kuin nuorisopoliklinikalla, aina ei jatkohoitoa tarvita. Hoitojaksot ovat aina määräaikaisia. Hoito toteutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti yhteistyössä verkoston ja läheisten kanssa. Alaikäisen kohdalla ensikäynnille kutsutaan pääsääntöisesti aina huoltaja / huoltajat mukaan, kuitenkin säilyttäen palveluiden luottamuksellisuus. Palvelujen luottamuksellisuudella tarkoitetaan sitä, että vanhempiin tai kouluun ei oteta nuoren itsensä tietämättä yhteyttä. Hoidon idea on yleensä muutos, sen suunnan määritys ja siinä tukeminen.

Nuorisopoliklinikan työryhmään kuuluu psykiatrian erikoislääkäri, erikoistuva lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, ohjaaja, psykiatrisia sairaanhoitajia ja sihteeri.

Palvelut ovat maksuttomia.  Mahdollisesta esteestä tulee ilmoittaa välittömästi, viimeistään vuorokautta ennen varattua aikaa.  Jos et saavu sovitulle vastaanotolle, ota välittömästi yhteyttä omaan hoitavaan työntekijääsi. Käyttämättä ja perumatta jätetyistä lääkärin vastaanottoajoista peritään 15 vuotta täyttäneiltä Kangasalan kaupungin voimassaolevan hinnaston mukaiset asiakasmaksut.

 

Ohessa kootusti alueen HYVINVOINTIA ARJESTA toimintoja.

Oletko huolissasi läheisesi mielenterveydestä ja / tai päihteiden käytöstä? Mielenterveysomaiset Pirkanmaa- FinFami ry tarjoaa maksutonta omaisneuvontaa sekä vertaistukea kaikille, joita huolettaa läheisen mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyvät asiat. Lisäksi ITUA-hanke tarjoaa Kangasalla maksutonta keskustelutukea ja ryhmätoimintaa iseille, joiden kumppanilla tai lapsella (alle 30v.) on mielenterveys- ja /tai päihdeongelmia. Lisätietoja ja yhteystiedot löytyvät täältä.