Nuorisopoliklinikka

TIEDOTE 18.3.2020: Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ryhmätoiminnot on peruttu. Muu toiminta jatkuu normaalisti, vastaanottokäynnit pyritään pääsääntöisesti hoitamaan puhelimitse.

Kangasalan nuorisopoliklinikka tarjoaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja kuntoutusta 13- 17- vuotiaille nuorille mielenterveys- ja päihdehäiriöissä. Poliklinikalla hoidetaan vaikeita mielenterveyden häiriöitä ja tehdään diagnostisia arvioita ja hoitosuunnitelmia. Hoitoa voidaan toteuttaa yksilö-, ryhmä-, pari- ja perhekäynnein. Hoidon sisältö on aina yksilöllinen, siihen voivat kuulua esimerkiksi psykoterapeuttiset interventiot, psykoedukaatio ja lääkehoito sekä erilaiset toiminnalliset menetelmät.

Poliklinikalle hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Ensisijaisesti tulee ottaa yhteyttä kouluterveydenhuoltoon tai oman terveysaseman lääkäriin, joka arvioi psykiatrisen jatkohoidon tarpeen. Mielenterveysasiat voi ottaa esille myös muiden nuorten parissa työskentelevien kanssa, jotka neuvovat tarvittaessa palveluihin hakeutumisessa.

Poliklinikalla hoito aloitetaan potilaan kokonaistilanteen ja hoidontarpeen arvioinnilla. Tutkimusjakso, jossa kokonaistilanne kartoitetaan mahdollisimman laajasti, voi olla pituudeltaan 1-6 käyntiä. Tutkimusjakson päätteeksi hoito voidaan toteuttaa myös muualla kuin nuorisopoliklinikalla, aina ei jatkohoitoa tarvita. Hoitojaksot ovat aina määräaikaisia. Hoito toteutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti yhteistyössä verkoston ja läheisten kanssa. Alaikäisen kohdalla ensikäynnille kutsutaan pääsääntöisesti aina huoltaja / huoltajat mukaan, kuitenkin säilyttäen palveluiden luottamuksellisuus. Palvelujen luottamuksellisuudella tarkoitetaan sitä, että vanhempiin tai kouluun ei oteta nuoren itsensä tietämättä yhteyttä. Hoidon idea on yleensä muutos, sen suunnan määritys ja siinä tukeminen.

Nuorisopoliklinikan työryhmään kuuluu psykiatrian erikoislääkäri, erikoistuva lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, ohjaaja, psykiatrisia sairaanhoitajia ja sihteeri.

Palvelut ovat maksuttomia.  Mahdollisesta esteestä tulee ilmoittaa välittömästi, viimeistään vuorokautta ennen varattua aikaa.  Jos et saavu sovitulle vastaanotolle, ota välittömästi yhteyttä omaan hoitavaan työntekijääsi. Käyttämättä ja perumatta jätetyistä lääkärin vastaanottoajoista peritään 15 vuotta täyttäneiltä Kangasalan kaupungin voimassaolevan hinnaston mukaiset asiakasmaksut.

Ohessa kootusti alueen HYVINVOINTIA ARJESTA toimintoja.

Ilmoittautuminen Vanhempien aamukahvit-ryhmään

Jätä palaute Vanhempien aamukahvit-ryhmästä