Haaparinteen kuntoutumiskodit 1 ja 2

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettua palveluasumisessa kuntoutujat saavat ympärivuorokautista apua ja hoivaa. Tavoitteena on kuntoutujan elämänlaadun ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä tukeminen.

Tehostettua palveluasumista tarjoaa Mikkolakoti, Luopioisissa. Mikkolakoti on yhdeksän paikkainen ja hoitohenkilökunta on paikalla ympärivuorokauden.  Mikkolakodin arki on yhteisöllistä. Kuntoutujaa avustetaan päivittäisissä toiminnoissa yksilöllisen tarpeen mukaan. Mikkolakodissa kuntoutujilla on mahdollisuus myös muihin terveydenhuollon palveluihin.

Kuntouttava palveluasuminen

Kuntouttavassa palveluasumisessa kuntoutujat saavat päivittäistä henkilökohtaista henkilöstön apua, ohjausta, valvontaa ja tukea. Tavoitteena on toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutuminen kohti itsenäistä asumista

Kuntouttavaa palveluasumista tarjoaa kahdeksan paikkainen Haaparinne, Luopioisissa. Henkilökunta on paikalla joka päivä klo 8-16 välillä. Haaparinteessä kuntoutusjaksot voivat olla suunnitellusti myös lyhytaikaisia 1-2 viikon jaksoja.

Haaparinteessä opetellaan arjen taitoja ja vastuunottamista omasta elämästä. Tuen tarpeet ovat yksilöllisiä ja kuntouttavat toiminnot pohjautuvat kuntoutussuunnitelmaan.  Kuntouttava palveluasuminen sisältää myös ryhmä- ja työtoiminnan, joita suunnitellaan yhdessä kuntoutujan kanssa.

Kuntouttava asuminen

Kuntouttavalla asumisella tarkoitetaan säännöllistä mielenterveyskuntoutusta, johon on liitetty kotiin annettavia tukipalveluita. Kuntouttavassa asumisessa asiakkaat asuvat omassa kodissa. Pääasiassa kuntouttavan asumisen asiakkailla on tuen tarvetta sairauden hallinnassa, arjen toimintakyvyssä ja elämänhallinnassa sekä talousasioissa. Tavoitteena on itsenäisen asumisen ja elämän tukeminen. Asumisen ja itsenäisen elämän tukitoimet pohjautuvat kuntoutussuunnitelmaan ja toteutetaan yhdessä moniammatillisen työryhmän, verkoston ja omaisten kanssa.