Haaparinteen kuntoutumiskodit

Tehostettu asumispalvelu

Tehostetussa asumispalvelussa kuntoutujat saavat ympärivuorokautista apua ja hoivaa. Tavoitteena on kuntoutujan elämänlaadun ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä tukeminen.

Tehostettua palveluasumista tarjoaa Haaparinteen kuntoutumiskodit, Luopioisissa. Yksikkö on kahdeksan paikkainen ja hoitohenkilökunta on paikalla ympärivuorokauden.  Arki on yhteisöllistä. Kuntoutujaa avustetaan päivittäisissä toiminnoissa yksilöllisen tarpeen mukaan. Kuntoutujilla on mahdollisuus myös muihin terveydenhuollon palveluihin.

Jokaisella kuntoutujalla on käytössä turvapuhelin.

Kuntoutusjaksot voivat olla suunnitellusti myös lyhytaikaisia 1-2 viikon jaksoja.

Asumisen ja elämisen tukitoimet pohjautuvat kuntoutussuunnitelmaan ja ne toteutetaan yhdessä moniammatillisen työryhmän, verkoston ja omaisten kanssa.

 

Tuettu asumispalvelu

Haaparinteen kuntoutumiskodin tuetussa asumispalvelussa kuntoutujat saavat päivittäistä henkilökohtaista henkilöstön apua, ohjausta, valvontaa ja tukea. Tavoitteena on toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutuminen kohti itsenäistä asumista.

Haaparinteen kuntoutumiskodit tuottavat kuntouttavaa tuettua asumista Luopioisissa. Yksikkö on kahdeksan paikkainen. Henkilökunta on paikalla arkisin klo 8-17 välillä ja muina aikoina tarvittaessa. Jokaisella kuntoutujalla on käytössä turvapuhelin. Kuntoutusjaksot voivat olla suunnitellusti myös lyhytaikaisia 1-2 viikon jaksoja.

Haaparinteessä opetellaan arjen taitoja ja vastuunottamista omasta elämästä. Tuen tarpeet ovat yksilöllisiä ja kuntouttavat toiminnot pohjautuvat kuntoutussuunnitelmaan.  Kuntouttava tuettu asuminen sisältää myös ryhmä- ja työtoiminnan, joita suunnitellaan yhdessä kuntoutujan kanssa.

Asumisen ja itsenäisen elämän tukitoimet pohjautuvat kuntoutussuunnitelmaan ja ne toteutetaan yhdessä moniammatillisen työryhmän, verkoston ja omaisten kanssa.

 

Yhteystiedot:

Tehostetun asumispalvelun ohjaajat 24/7: puh. 050 431 4483

Tuetun asumispalvelun ohjaajat arkisin 8-17: puh. 050 315 2790

Yksikön esimies Mari Ahonen arkisin 8-16: puh. 0400-501 885

mari.ahonen@kangasala.fi

Osoite:

Vohlisaarentie 3

36760 Luopioinen