Asumispalvelut

Kangasalan ja Pälkäneen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut toteutetaan sekä  omana palveluna että ostopalveluina hankintasopimusten mukaisesti. Asumispalveluiden tarve ja sopiva palvelu arvioidaan aina yksilöllisesti yhteistyössä asiakkaan, hoitavan tahon ja läheisverkoston kanssa. Asumispalveluiden tarve voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Palveluiden tavoitteena on toimintakyvyn lisääminen ja valmentaminen itsenäiseen asumiseen.

Asumispalvelut jaetaan tehostettuun ja kuntouttavaan palveluasumiseen sekä kuntouttavaan asumiseen. Pälkäneen kuntoutumiskeskus toteuttaa tehostettu palveluasumista Mikkolakodissa ja kuntouttavaa palveluasumista Haaparinteessä. Kuntouttavan asumisen palvelua toteutetaan psykiatrisissa kuntoutusyksiköissä kuntoutujan asuessa omassa kodissa.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluista vastaavat mielenterveys- ja päihdepalveluiden sosiaalityöntekijät ja asumispalveluiden ohjaus on aina osa hoitosuunnitelmaa.

Ohessa kootusti alueen HYVINVOINTIA ARJESTA toimintoja