Aikuispoliklinikka

Kangasalan aikuispoliklinikka tarjoaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja kuntoutusta yli 18-vuotiaille mielenterveys- ja päihdehäiriöissä. Poliklinikalla hoidetaan vaikeita mielenterveyden häiriöitä ja tehdään diagnostisia arvioita ja hoitosuunnitelmia. Hoitoa voidaan toteuttaa yksilö-, ryhmä-, pari- ja perhekäynnein. Hoidon sisältö on aina yksilöllinen, siihen voivat kuulua esimerkiksi psykoterapeuttiset interventiot, psykoedukaatio ja lääkehoito sekä erilaiset toiminnalliset menetelmät.

Poliklinikalle hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Ensisijaisesti tulee ottaa yhteyttä OmaAseman lääkäriin, joka arvioi psykiatrisen jatkohoidon tarpeen. Mielenterveysasiat voi ottaa esille myös muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöiden kanssa, jotka neuvovat tarvittaessa palveluihin hakeutumisessa.

Poliklinikalla hoito aloitetaan potilaan kokonaistilanteen ja hoidontarpeen arvioinnilla. Tutkimusjakso, jossa kokonaistilanne kartoitetaan mahdollisimman laajasti, voi olla pituudeltaan 1-6 käyntiä. Tutkimusjakson päätteeksi hoito voidaan toteuttaa myös muualla kuin aikuispoliklinikalla. Aina ei jatkohoitoa tarvitsekaan. Hoitojaksot aikuispoliklinikalla ovat aina määräaikaisia, lukuunottamatta vaikeimpia psykoottistasoisia häiriöitä. Hoito toteutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti yhteistyössä verkoston ja läheisten kanssa. Hoidon idea on yleensä muutos, sen suunnan määritys ja siinä tukeminen.

Aikuispoliklinikan työryhmään kuuluu psykiatrian erikoislääkäreitä, erikoistuvia lääkäreitä, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, psykiatrisia sairaanhoitajia ja sihteeri.

Käynnit ovat maksuttomia.  Lääkärintodistuksista- ja lausunnoista sekä käyttämättä ja perumatta jätetyistä lääkärin vastaanottoajoista peritään Kangasalan kaupungin voimassaolevan hinnaston mukaiset asiakasmaksut. Mahdollisesta esteestä tulee ilmoittaa välittömästi, viimeistään vuorokautta ennen varattua aikaa.  Jos et saavu sovitulle vastaanotolle, ota yhteyttä omaan hoitavaan työntekijääsi kuukauden kuluessa, sopiaksesi hoidon jatkumisesta.

Ohessa kootusti alueen HYVINVOINTIA ARJESTA toimintoja ja käytännöistä Uudelle potilaalle.