Perheneuvola

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua perheneuvolaan soittamalla neuvontapuhelimeen tai taustatietolomakkeella. Huom! Lääkärin ajanvarausasioihin liittyvät puhelut voit soittaa toimiston puhelinnumeroon, p. 040 133 6593.

Neuvontapuhelin p. 040 133 6602

tiistaisin klo 8.30-10.00

torstaisin klo 12.30-14.00

Sähköinen taustatietolomake

Tulostettava taustatietolomake

Taustatietolomaketta suositellaan täytettäväksi myös silloin, kun lapsesta on tehty ohjaus/lähete perheneuvolaan esim. varhaiskasvatuksesta, terveydenhoitajalta tai lääkäristä. Taustatietolomake on tärkeä hoidon tarpeen ja sen kiireellisyyden arvioinnissa. Tarvittaessa molemmat vanhemmat toimittavat täyttämänsä taustatietolomakkeen perheneuvolaan.

Hoidamme tiloissamme mm. aistiyliherkkyyksistä kärsiviä lapsia, jonka vuoksi pyydämme asioimaan perheneuvolassa tuoksuttomana, kiitos!

Yhteystiedot

Kangasalan perheneuvola
Lentolantie 2, 2. krs
36220 Kangasala

Toimisto p. 040 133 6593, ti,to,pe klo 8.00-14.00, ke 12.00-14.00.
(ajan peruutus, soittopyynnöt työntekijöille, lääkärin ajanvaraukset)

Sähköposti yhteistyötahoja varten (esim. ohjaukset, lisätiedot, kysymykset): perheneuvola@kangasala.fi

Sähköposti perheneuvolan työntekijöille: etunimi.sukunimi@kangasala.fi

Puhelinajat suoraan perheen tai lapsen asiaa hoitavalle työntekijälle ovat
ma-ti ja to-pe klo 12.00-12.30:

Lastenpsykiatri Heidi Nurmi, esimies 040 133 6572
Vastuusosiaalityöntekijä,
perheneuvoja
Tuukka Salonkallio 044 481 3011 (paikalla ti-to ja parillisten viikkojen pe)
Sosiaalityöntekijä Minna Okker (poissa) 044 486 0458 (ei puhelinaikaa)
Perheneuvoja Tanja Hiltunen 040 133 6512
Perheneuvoja Sofia Pajunen 044 431 4196
Psykologi Päivi Rantanen 040 133 6570
Psykologi Teresa Bäckström 040 133 6452
Psykologi Johanna Winter 040 133 6565 (paikalla ti ja ke)
Psykologi Päivi Aroalho 044 481 3186
Psykologi Jenni Männikkö 044 481 3188
Psykologisijainen Olivia Malinen 044 4813187 (paikalla ke-pe)
Perheohjaaja Elsi Kalapudas 040 133 6601
Lasten fysioterapeutti Elina Honkonen 050 585 2191
Puheterapeutti Eeva-Maija Muola 040 133 6574
Puheterapeutti Aino Leppimäki 040 133 6560
Puheterapeutti Loviisa Pälli

Keskusterveysasema, Herttualantie 28

Puhelinaika pe 12.00 – 13.00

040 133 6564
Puheterapeutti Merita Hedin

Keskusterveysasema, Herttualantie 28

Puhelinaika pe 12.00 – 13.00

044 431 4197

Palvelut

Perheneuvolan palvelut on tarkoitettu 0-12 -vuotiaille Kangasalla ja Pälkäneellä asuville lapsille ja heidän perheillensä.

Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa sekä perheen vuorovaikutuspulmissa. Huolta voi olla lapsen käyttäytymisestä, kehityksestä, psyykkisestä voinnista, toimintakyvyn heikentymisestä tai sosiaalisesta selviytymisestä ja arjen sujumisesta. Ensin on hyvä puhua asioista lapsen arkiympäristössä, jolloin on mahdollista saada apua ja tukea neuvolassa, terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa tai koulussa. Näiltä tahoilta on hyvä pyytää lähete/ohjaus perheneuvolaan tai yhteenveto tehdyistä toimista, kun on suunnitelmissa hakeutua perheneuvolaan. Kotiapua tai muuta kotiin tulevaa apua arjessa selviytymiseen voi pyytää perhetyöstä.
Perheneuvolassa autetaan vanhempia myös kasvatukseen liittyvissä asioissa sekä tilanteissa, joissa harkitaan, eroa, tarvitaan apua eron jälkeen tai perheen kriisistä selviytymiseen.

Perheneuvolassa työskentelee lastenpsykiatri, psykologeja, perheneuvojia, perhetyöntekijä, puheterapeutteja sekä alle 7-vuotiaiden lasten fysioterapeutti.

Saapuneet yhteydenotot käsitellään kerran viikossa alkutiimissä, jossa asiakkaat ohjautuvat eri työntekijäryhmille. Käyntiajat ilmoitetaan asiakkaalle joko kirjeellä tai puhelimitse. Käytämme Mediatri-tietojärjestelmää, jonne käyntitiedot kirjataan. Tähän tarvitaan asiakkaan/huoltajan suostumus, josta voi kysyä lisätietoja ensimmäisellä käyntikerralla. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia, lääkärinlausunnoista B- ja C-lausunnot ovat maksullisia (50,80e).

Perheneuvolakäynneillä etsimme yhdessä perheen kanssa keinoja ongelmallisen tilanteen helpottumiseksi. Työmuotojamme ovat ohjaus ja neuvonta, vanhemmuuden tuki, lapsen kasvuun, kehitykseen ja tunne-elämään liittyvät tutkimukset, lasten hoidolliset tukikäynnit sekä perheasioiden sovittelu vanhempien eron yhteydessä. Sovittelussa vanhemmat saavat tukea lasten asioista sopimiseen eron yhteydessä ennen sopimuksen vahvistamista lastenvalvojalla.

Asiakirjapyynnöt

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 §. Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin. Hakijalla, valittajalla, tai muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Sähköinen asianosaisen tiedonsaantipyyntö, suomi.fi -tunnistautuminen

Tulostettava asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Ensisijaisesti pyydämme käyttämään sähköistä tiedonsaantipyyntöä. HUOM! Tee yksi tiedonsaantipyyntö yhtä henkilöä kohden, kiitos.