Ruokailuvinkkejä lapsiperheille

Lapsen ruokailun taidot ja ruokatottumukset muodostuvat jo varhain. Syömistä voi verrata mihin tahansa taitoon, jonka oppimiseen lapsi tarvitsee harjoitusta ja ohjausta. Onnistumisen kokemukset ja kehuminen edistävät ruokataitoja. Lapset ovat syömisessäkin persoonia: yksi maistaa rohkeasti, toinen on varovainen. Lapsi tarvitsee aikaa. Ruokaan tutustumista on jo se, että lapsi ottaa ruokaa käteen ja näkee kun muut syövät. Ilo ja oma osallistuminen ovat lapselle palkitsevaa. Anna lapsen auttaa keittiössä taitojensa mukaan ja tue omatoimisuutta ruokailussa. Myönteiset ruokakokemukset ovat valtava perintö aikuisuuteen.

 

 

Lapsen ruokataitojen oppimisen avainkohdat

 

 

 

 


Ruoka-ajat & yhdessä syöminen

 • säännölliset ruoka-ajat tuovat lapselle turvallisuutta ja arkeen sujuvuutta
 • ruoka-ajat ovat aikuisen vastuulla
 • yhdessä syöminen ehkäisee syömisen ja painon pulmia
 • hyvä tunnelma, lapsen osallistuminen, onnistumisen kokemukset ja kannustus vaikuttavat myönteisesti ruokaoppimiseen

Ruokailun ohjaaminen ja myönteisten kokemusten lisääminen

 • lapsen varovaisuus uutta kohtaan on luontaista
 • tarjoa uusia ruokia toistuvasti
 • herättele lapsen uteliaisuutta: kokeillaan käsin, katsotaan miltä näyttää, kuunnellaan haukkausääntä, haistetaan ruokaa, kokeillaan kielellä, keksitään ruualle uusia nimiä
 • kannusta lasta kertomaan ruokakokemuksista avoimesti
 • suhtaudu lapsen epämiellyttäviinkin kokemuksiin hyväksyvästi
 • opetteluvaiheessa tarjoa ruoka-aineet selkeästi tunnistettavassa muodossa, esim. Lapsen lautasmalli

Aikuisen malli ja ruokapuhe

 • syö itse lasten kanssa ja näytä mallia
 • kerro ja juttele ruuasta
 • kannusta lasta ja arvosta hänen ruokakokemuksiaan
 • anna lapsen osallistua keittiössä ja ruokapöydässä

Perheen ruokavalinnat

 • jääkaapin sisältö on aikuisen vastuulla
 • kokonaisuus ratkaisee, eivät yksittäiset asiat
 • avainkohtia ovat kasvisten, hedelmien ja marjojen oppiminen, riittävä pehmeiden ravintorasvojen saanti, runsaskuituiset viljat ja maltillinen sokeria ja suolaa sisältävien ruokien syöminen
 • sovi herkkuhetkien pelisäännöistä, rajaa lapsen rahan käyttöä herkkuihin
 • tutkikaa perheen valintoja täyttämällä Neuvokas perhe – kortti
 • ruokakaupassa terveellistä valintaa helpottaa Sydänmerkki

Nälän kuulostelu

 • syömisen määrä vaihtelee luontaisesti kasvupyrähdysten mukaan, tarjoa ruokaa säännöllisesti mutta luota lapsen ruokamäärän arvioon
 • lapsella on herkkä luontainen kylläisyyden säätely, joka voi häiriintyä ruokaa tuputtamalla
 • anna lapsen kuulostella nälän ja kylläisyyden tunnetta – ”iso vai pieni nälkä?”
 • opeta, ettei ruoka ole ajankulu, lohdutus tai palkinto