Omaolon esitietolomake

Esitiedot puolitoistavuotiaan lapsen ja perheen laajaa terveystarkastusta varten

Kangasalla edistetään digitaalisten etäpalveluiden käyttöönottoa. Vuoden 2022 aikana Omaolon sähköisiä esitietolomakkeita otetaan käyttöön määräaikaistarkastusten yhteydessä. Neuvolapalveluihin Omaolo tarjoaa sähköisenä lomakkeena puolitoistavuotiaan laajan terveystarkastuksen.

Täyttämällä esitiedot pääset pohtimaan perheesi terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja valmistautumaan 1,5-vuotiaan neuvolakäyntiin. Vanhempien lomakkeen kautta saatte käsityksen terveystarkastuksen sisällöistä, ja vastauksenne auttavat suuntaamaan tarkastusta perheenne tarpeiden ja toiveiden mukaiseksi. Esitietojen pohjalta vastaanotolla syvennytään juuri teidän perheenne tärkeisiin ja ajankohtaisiin asioihin.

Vastaaminen kestää n. 10-15 minuuttia. Määräaikaistarkastuksen sisällön oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeen täyttäminen ja jokaiseen yksittäiseen kysymykseen vastaaminen on vapaaehtoista. Antamanne tiedot ovat luottamuksellisia ja terveydenhuollon salassapitosäädökset koskevat niitä.

Ennen kyselyyn vastaamista luethan ohjeet alta:

  1. Omaolon kyselylomakkeelle pääset vain tekstiviestillä saamasi linkin kautta, ei Omaolon pääsivulta.
  2. Valitse asiointitavaksi Oma asiointi.
  3. Lomake tulee täyttää kerralla, välitallennusmahdollisuutta ei ole.
  4. Kaikki lapsen huoltajat voivat täyttää oman lomakkeensa.
  5. Omaolo voi tarjota sinulle mahdollisuutta lähettää neuvolan terveydenhoitajalle suoran viestin. Tämä palvelu ei ole meillä käytössä.
  6. Huomaa, että vastattuasi kyselyyn, saat ensin vastausten perusteella Omaolon yleiset ohjeet ja näiden alta löytyy oman alueesi, Kangasalan omat jatkosuositukset.

Jollet halua käyttää Omaolon sähköistä esitietolomaketta, voit pyytää omalta terveydenhoitajaltasi paperisen lomakkeen neuvolasta tai voit tulostaa sen tästä: Lapsiperheen arjen voimavarat.