Lastenneuvola

Neuvolassa huomioidaan COVID-19:
-Lastenneuvola palvelee asiakkaitaan normaalisti koronavirustilanteesta huolimatta.
Ethän tule itse tai tuo flunssaista lasta neuvolaan. Suojaamme tällä muita asiakkaita ja hoitohenkilökuntaa. Sairastapauksessa olethan mahdollisimman ajoissa yhteydessä neuvolaan, kiitos.

-Kevään 2021 ryhmätoiminnat on peruutettu koronatilanteen vuoksi.

 

Lastenneuvolatoiminta kuuluu kaikille alle kouluikäisten lasten perheille. Lastenneuvolan tavoitteena on turvata lapsesi kehitystä sen eri ikävaiheissa sekä tukea vanhempia lapsen kasvatukseen ja hoitoon liittyvissä tilanteissa. Molempien vanhempien toivotaan osallistuvan neuvolakäynneille mahdollisuuksien mukaan.

Suurin osa terveystarkastuksista tehdään terveydenhoitajan toimesta. Neuvolan laajat terveystarkastukset tehdään 4 kk, 18 kk ja 4 vuoden iässä. Teemme lapsellesi laajat ikäkausitarkastukset yhteistyössä lääkärin kanssa. Neuvolaikäiset lapsesi ovat oikeutettuja saamaan kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotteet maksuttomasti neuvolasta.

Neuvolat toimivat ajanvarauksella, jonka voi tehdä joko internet ajanvarauksella tai puhelimitse.

Perjantaisin lastenneuvoloissa ei ole puhelinaikaa, mutta internetin ajanvarauksen kautta voi varata ajan kiireellistä puhelinyhteydenottoa varten.

Moniammatillinen yhteistyö

Neuvolapalveluihin kuuluu lisäksi ryhmäneuvoloita 6 kk ikäisille vauvoille ja heidän perheilleen.

Neuvolassa tehdään moniammatillista yhteistyötä, muun muassa perhetyön ja hammashuollon kanssa. Lastenneuvolassa saat perheellesi palveluita tarvittaessa omalta perhetyöntekijältämme. Tarvittaessa neuvolan kautta saa lähetteen mm.perheneuvolaan, ravitsemussuunnittelijalle tai ohjataan perhetyö Takataskun kotipalveluun.

Perheneuvola

Ravitsemussuunnittelija

Perhetyö Takatasku

Neuvolan perhetyö

Neuvolan perhetyö on perhetyön ja neuvolan yhteistyömuoto lapsiperheiden arjen tukemiseksi. Neuvolan perhetyö on maksutonta, lyhytkestoista keskustelu- ja ohjaustyötä ja ryhmätoimintaa.

Kaikille ensimmäistä lastaan odottaville perheille tarjotaan mahdollisuutta perhetyöntekijän tapaamiseen osana neuvolan normaalia toimintaa. Myös muilla neuvolan asiakasperheillä on mahdollisuus tavata perhetyöntekijä. Perhetyöntekijän voi tavata neuvolakäynnin yhteydessä neuvolassa tai perheen kotona.

Perhetyöntekijä voi auttaa esimerkiksi:
-vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä,
-päivärytmiasioissa,
-lasten kasvatukseen, vanhempien jaksamiseen ja arjenhallintaan,
lapsen haastavaan käytökseen liittyvissä asioissa.

Perhetyöntekijä ohjaa perhettä tarvittaessa muiden palvelujen piiriin. Perhetyöntekijä tekee yhteistyötä neuvolan terveydenhoitajan kanssa. Lisätietoja neuvolan perhetyöstä saa omasta neuvolasta.

Perheesi parhaaksi -toimintamalli

Perheesi parhaaksi -toimintamalli on Kangasalan kaupungin kehittämä malli lapsiperheille. Sen avulla turvataan moniammatillinen ja nopea apu matalalla kynnyksellä lapsiperheille. Perhe on meillä aina keskiössä, toimimme kaikki yhdessä, yhteistä työtä tehden, perheiden parhaaksi. Ota vain rohkeasti yhteyttä, jos koet avun tarvetta! Perheesi parhaaksi palaveri on hieno mahdollisuus saada ja tarjota apua tarvitseville.

Lapsen sairastuttua

Sairaan lapsen kotihoitoon tarvittavia todistuksia saa lastenneuvoloiden terveydenhoitajilta, joille soittamalla saa todistuksen puhelimitse tehdyn arvion perusteella. Mikäli työnantajasi vaatii käynnin vastaanotolla, varaa aikaa oman alueesi sairaanhoitajalta todistusta varten.

Terveydenhoitajien yhteystiedot