Lastenneuvola

Ajankohtaista: Neuvolassa huomioidaan COVID-19
– Lastenneuvola palvelee asiakkaitaan normaalisti koronavirustilanteesta huolimatta.

– Tule neuvolaan vain terveenä! Ethän tule itse tai tuo flunssaista lasta neuvolaan. Suojaamme tällä muita asiakkaita ja hoitohenkilökuntaa. Sairastapauksessa olethan mahdollisimman ajoissa yhteydessä neuvolaan, kiitos.

Ajankohtaista: Kangasalan kaupungin sähköinen perhekeskus on avattu!
– Löydät kaikki lapsille, nuorille ja perheille suunnatut palvelut samasta paikasta. Sivuilta löydät tietoa kaupungin ja kolmannen sektorin palveluista sekä kohtaamispaikoista. Kasvatus ja vanhemmuus – Arjen tietopankki -osiosta löydät lapsen hyvinvointia tukevaa tietoa sekä apua ja vinkkejä erilaisiin kasvatustilanteisiin ja perhearjen haasteisiin.

 

Lastenneuvolakäynnit
Lastenneuvolatoiminta kuuluu kaikille alle kouluikäisten lasten perheille. Lastenneuvolan tavoitteena on seurata ja turvata lapsen kehitystä ja kasvua eri ikävaiheissa. Neuvolassa tuetaan perheen terveyttä, hyvinvointia ja jaksamista sekä vanhempien vanhemmuutta ja parisuhdetta. Neuvolaikäiset lapset ovat oikeutettuja maksuttomiin rokotuksiin kansallisen rokotusohjelman mukaisesti. Molempien vanhempien toivotaan osallistuvan neuvolakäynneille mahdollisuuksien mukaan.
Lastenneuvolan määräaikaisten ja laajojen terveystarkastusten aikataulusta voit lukea lisää Tervetuloa lastenneuvolan asiakkaaksi! -esitteestä.

 

Lastenneuvoloiden yhteystiedot ja ajanvaraus

Lastenneuvolapalvelu on maksutonta, ajanvarauksella toimivaa vastaanoottopalvelua. Neuvoloita on eri puolilla kaupunkia. Voitte tarkistaa osoitteen mukaisen perheen oman lastenneuvolan ja terveydenhoitajan neuvolahausta.

Lastenneuvolan terveydenhoitajien yhteystiedot ja puhelinajat löydät täältä. Perjantaisin lastenneuvoloissa ei ole puhelinaikaa, mutta sähköisen ajanvarauksen kautta voi varata ajan puhelinyhteydenottoa varten.

Sähköisen ajanvarauksen kautta pääset varaamaan puhelinajanvarauksen lisäksi ajan myös lastenneuvolan määräaikaistarkastuksiin. Voit varata ajan sähköisesti 1-, 2-, 3-, 4-, 5- ja 6-vuotistarkastukseen neuvolaan sekä käynnin muuta neuvontaa varten tai 20min lastenneuvolan vastaanottoajan esim. rokotuskäyntiä varten. Aika on myös mahdollista vaihtaa tai peruuttaa palvelun kautta.

Ennen lapsenne neuvolakäyntiä voit halutessasi valmistautua tulostamalla ja täyttämällä tarkastukseen liittyvät lomakkeet sekä pohtimalla niiden sisältöä. Toivomme, että vanhemmat täyttäisivät lomakkeet yhdessä. Lomakkeen voit saada myös omasta neuvolastasi.
Muistathan tuoda kotona täytetyt lomakkeet mukana neuvolan vastaanotolle:
– Lapsen ollessa 3-4kk ikäinen: Vauvaperheen arjen voimavarat
– Lapsen ollessa 1,5v ikäinen: Lapsiperheen arjen voimavarat
– Lapsen ollessa 4v ikäinen: Lapsiperheen arki ja 4-vuotiaan taidot

Todistus lapsen sairaudesta
Sairaan lapsen kotihoitoon tarvittavan todistuksen saa omalta lastenneuvolan terveydenhoitajalta, jolle soittamalla saa todistuksen puhelimitse tehdyn arvion perusteella. Lastenneuvolan terveydenhoitajien yhteystiedot ja puhelinajat löydät täältä. Mikäli työnantajasi vaatii käynnin vastaanotolla, varaa aika oman alueesi OmaAseman sairaanhoitajalta todistusta varten.
Sairaslomatodistuksia emme kirjoita takautuvasti, joten otathan yhteyttä lapsen sairastumispäivänä virka-aikana. Jos et tavoita omaa terveydenhoitajaasi puhelinajalla, varaa sähköisestä ajanvarauksesta puhelinyhteydenotto tai jätä asiasta tekstiviesti omalle terveydenhoitajalle.

 

Neuvolan yhteistyötahot
Neuvolassa tehdään moniammatillista yhteistyötä. Yhteistyössä neuvolan kanssa tukitahoina toimivat muun muassa perhetyön kotipalvelu (Takatasku), perheneuvola, puheterapia, lasten fysioterapia, ravitsemusterapiapalvelut, lapsiperheiden sosiaalityö ja suun terveyspalvelut. Osaan näistä palveluista voidaan ohjata neuvolan kautta tarvittaessa mm. lähetteellä. Neuvolapalveluihin kuuluu lisäksi ryhmäneuvoloita 6 kk ikäisille vauvoille ja heidän perheilleen.

Lastenneuvolassa saat perheellesi palveluita tarvittaessa myös omalta perheohjaajalta. Kyseessä on perhetyön ja neuvolan yhteistyömuoto lapsiperheiden arjen tukemiseksi. Perheohjaajan työ on maksutonta lyhytkestoista keskustelu- ja ohjaustyötä alle kouluikäisten lasten perheille. Neuvolan perheohjaajan voi tavata neuvolakäynnin yhteydessä neuvolassa tai perheen kotona.

Neuvolan perheohjaaja voi auttaa esimerkiksi:
– vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä
– päivärytmiasioissa
– lasten kasvatukseen, vanhempien jaksamiseen ja arjenhallintaan sekä lapsen haastavaan käytökseen liittyvissä asioissa
Perhe ohjataan tarvittaessa myös muiden palveluiden piiriin. Perhetyö alkaa Perheesi parhaaksi-toimintamallin kautta neuvolan perheohjaajan tapaamisella neuvolassa.

Vauvaperhetyö Untuvikko toimii myös yhteistyössä neuvolan kanssa. Työmuoto on suunnattu perheille, jotka odottavat esikoistaan. Neuvoloiden ohjaamana tulevilla vanhemmilla on mahdollisuus tavata perheohjaaja ennen vauvan syntymää ja käydä keskustellen läpi tulevaa vanhemmuutta. Vauvaperhetyö Untuvikko tarjoaa myös yhden kotipalvelukäynnin vauvan synnyttyä.

Perheesi parhaaksi -toimintamallin kautta voit hakeutua muihinkin tukipalveluihin neuvolasta, kuten perheohjaajalle.
Perheesi parhaaksi -toimintamalli on Kangasalan kaupungin kehittämä malli lapsiperheille. Sen avulla turvataan moniammatillinen ja nopea apu matalalla kynnyksellä lapsiperheille. Perhe on meillä aina keskiössä, toimimme kaikki yhdessä, yhteistä työtä tehden, perheiden parhaaksi. Ota vain rohkeasti yhteyttä, jos koet avun tarvetta! Perheesi parhaaksi -palaveri on hieno mahdollisuus saada ja tarjota apua tarvitseville.