Perhetyö

Lapsiperheiden perhetyö

Perhetyö on sosiaalihuoltolain (18 §) mukaista palvelua lapsiperheille. Kangasalan kaupunki tuottaa perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelut Kangasalan ja Pälkäneen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueella. Perhetyö perustuu palvelutarpeen arviointiin, joka tehdään yhdessä perheen ja yhteistyötahojen, kuten neuvolan, koulun varhaiskasvatuksen ja/tai perheneuvolan kanssa.

Perhetyöhön hakeudutaan perheen oman hakemuksen kautta, jonka voi tehdä lomakkeella tai puhelimitse. Myös perheen yhteistyötaho voi toimittaa sosiaalikeskukseen yhteydenottolomakkeen lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi. Perhetyö on perheen tukena esimerkiksi silloin kun perheessä on huolta lapsen tai nuoren hyvinvoinnista, käyttäytymisestä tai kasvatuksesta, vanhemman jaksamisesta, arjen sujumisesta tai jonkun perheenjäsenen päihde- ja mielenterveysongelmasta.

Perhetyön tavoitteena on ohjata ja auttaa perheitä arki-elämän hallinnassa sekä tukea perheen toimintakykyä, jaksamista ja keskinäistä vuorovaikutusta. Tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti perheiden kotona ja perhekeskuksen tiloissa yksilö- ja perhetapaamisina. Perhetyön työmuotona on myös ryhmätoiminta.

Perhetyö on yksilöllistä, tavoitteellista ja määräaikaista. Tavoitteet laaditaan yhdessä perheen ja perheen omatyöntekijän kanssa. Perhetyötä toteutetaan yhteistyössä perheen sekä heidän lähi- ja viranomaisverkostonsa kanssa. Työ on luottamuksellista ja keskipisteenä on lapsen etu. Perhetyö on perheelle maksutonta.

Neuvolan perhetyö

Neuvolan perhetyö on perhetyön ja neuvolan yhteistyömuoto lapsiperheiden arjen tukemiseksi. Neuvolan perhetyö on maksutonta, lyhytkestoista keskustelu- ja ohjaustyötä ja ryhmätoimintaa.

Kaikille ensimmäistä lastaan odottaville perheille tarjotaan mahdollisuutta perhetyöntekijän tapaamiseen osana neuvolan normaalia toimintaa. Myös muilla neuvolan asiakasperheillä on mahdollisuus tavata perhetyöntekijä. Perhetyöntekijän voi tavata neuvolakäynnin yhteydessä neuvolassa tai perheen kotona.

Perhetyöntekijä voi auttaa esimerkiksi:
-vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä,
-päivärytmiasioissa,
-lasten kasvatukseen, vanhempien jaksamiseen ja arjenhallintaan,
lapsen haastavaan käytökseen liittyvissä asioissa.

Perhetyöntekijä ohjaa perhettä tarvittaessa muiden palvelujen piiriin. Perhetyöntekijä tekee yhteistyötä neuvolan terveydenhoitajan kanssa. Lisätietoja neuvolan perhetyöstä saa omasta neuvolasta.

Perhetupa Pikkutasku / Kangasala

Perhetupa on perhetyön, lastenneuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteinen tila, mikä toimii aikuisten ja alle kouluikäisten lasten kohtaamispaikkana. Tuvalla toimiva perhekahvila tarjoaa lapsille ja aikuisille seuraa ja mukavaa tekemistä. Tule jutustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia muiden kanssa. Perhekahvilassa ohjaajana toimii Kangasalan kaupungin perhetyöntekijä. MLL vastaa kahvituksesta. Perhekahvilassa kokoonnutaan torstaisin klo 9.00 – 11.30. Osoite on Kangasalantie 1067, Kangasala.

Perhetyö kouluilla / Pälkäne

Matalankynnyksen perhetyön tarkoituksena on tukea perheitä arjen haasteissa, ennen kuin huolista tulee ongelmia. Perhetyöntekijä tapaa lapsia ja heidän vanhempiaan mm. Rautajärven koululla, Aitoon koululla ja Luopioisten kirkonkylän koululla.

Yhteydenotot perhetyöntekijä Hanna Hinkka, puh. 040 747 1991

Perhekeskus Pirtti / Pälkäne

Pälkäneen kunnan perhetyöntekijöiden ja monien vapaaehtoisvoimien luotsaamana toimii perhekeskus Pirtti Onkkaalassa (keskustie 1). Pirtillä on monenlaista toimintaa perheille ja ikäihmisille. Aikuisten ja alle kouluikäisten lasten kohtaamispaikkana toimii torstaisin klo 9 – 12 Muksukahvila. Tule jutustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia muiden kanssa.

Yhteydenotot perhetyöntekijä Reija Siitonen, puh. 050 562 7927

Vastuualueen esimies
perhetyön ohjaaja
Anna-Maija Syrjä
puh. 040 133 6769