Perhetyö

Perhetyö

Perhetyön tavoitteena on tukea perheen toimintakykyä, myönteistä vuorovaikutusta sekä arjenhallintaa. Perhetyö voi olla perheen tukena esimerkiksi silloin, kun perheessä on huolta lapsen tai nuoren hyvinvoinnista, käyttäytymisestä tai kasvatuksesta. Ohjaavat tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti perheiden kotona ja perhetyön tiloissa yksilö- ja perhetapaamisina. Perhetyötä voidaan toteuttaa myös ryhmätoimintana. Lapsiperheiden perhetyö perustuu sosiaalihuoltolakiin (18§).

Perhetyöhön hakeudutaan perheen oman hakemuksen kautta, joko lomakkeella tai soittamalla perhetyön ohjaajalle. Myös perheen yhteistyötaho (neuvola, koulu, varhaiskasvatus ja/tai perheneuvola) voi täyttää yhteydenottolomakkeen yhdessä perheen kanssa. Linkki lomakkeeseen löytyy täältä. Lomake toimitetaan sosiaalikeskukseen.

Perhetyö käynnistyy palvelutarpeenarvioinnista. Perhetyö on yksilöllistä, tavoitteellista ja jaksomaista. Työskentelyn tavoitteet laaditaan yhdessä perheen ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa. Työ on luottamuksellista ja keskipisteenä on lapsen etu. Perhetyö on perheelle maksutonta.

Kangasalan kaupunki tuottaa perhetyön Kangasalan ja Pälkäneen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueella.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi

Perhetyö neuvolassa

Perhetyö neuvolassa on perhetyön sekä äitiys-ja lastenneuvoloiden yhteistyömuoto perheiden varhaiseksi tukemiseksi. Perhetyö on lyhytkestoista keskustelu- ja ohjaustyötä alle kouluikäisten lasten perheille. Perhe ohjataan tarvittaessa myös muiden palveluiden piiriin. Perhetyö alkaa Perheesi parhaaksi-toimintamallin kautta. Lisätietoja neuvolan terveydenhoitajalta tai perhetyön ohjaajalta.

Perhetyö kouluilla / Pälkäne

Matalankynnyksen perhetyön tarkoituksena on tukea perheitä arjen haasteissa, ennen kuin huolista tulee ongelmia. Perhetyöntekijä tapaa lapsia ja heidän vanhempiaan mm. Rautajärven, Aitoon ja Luopioisten kirkonkylän koululla.

Yhteydenotot perhetyöntekijä Hanna Hinkka, puh. 040 747 1991

Perhekeskus Pirtti / Pälkäne

Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen työntekijöiden ja monien vapaaehtoisten voimin toimii perhekeskus Pirtti Pälkäneen kunnantalolla (Keskustie 1). Pirtillä on monenlaisia vertaisryhmiä lapsiperheille ja aikuisille.

Tilavaraukset ja yhteydenotot Reija Siitonen, puh. 050 562 7927

Vastuualueen esimies
perhetyön ohjaaja
Anna-Maija Syrjä
puh. 040 133 6769

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut