Lapsiperheiden sosiaalityö

Kun haluat apua perheesi tilanteeseen ja toivot että sitä arvioidaan, voit olla yhteydessä lapsiperheiden sosiaalityöhön joko itse tai toisen ammattilaisen kanssa. Syy voi olla esimerkiksi perheen kriisi, uupumus, lapsen tai nuoren kehitystä uhkaavat vaikeudet kotona tai koulussa, huoli päihteistä, välivallasta, hyväksikäytöstä, mielenterveydestä tai peliriippuvuudesta. Sosiaalityöntekijä tekee kanssasi arvion ja tarvittaessa kirjallisen suunnitelman.

Perheelle sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuuden perusteella tarjottava tuki voi olla esimerkiksi seuraavanlaista:

  • ohjaus ja neuvonta
  • lapsiperheiden kotipalvelu
  • kotiin järjestettävä perhetyö
  • tukihenkilön tai tukiperheen järjestäminen
  • koulunkäynnin tukeminen
  • asumiseen liittyvät tukitoimet
  • lapsen harrastustoiminnan tukeminen
  • taloudellinen tuki

Palvelutarpeen arviointi

Lapsiperheiden sosiaalityöntekijät kartoittavat perheen kokonaistilanteen ja arvioivat palvelutarpeen yhdessä perheen ja tarvittaessa muiden läheisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen lapselle ja hänen perheelleen voidaan järjestää tarvittavaa tukea lapsiperheiden sosiaalipalveluina ja lisäksi arvioidaan muiden palvelujen tarve. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut-tiimissä on sosiaalityöntekijöitä, perhetyöntekijöitä, lastenvalvoja ja lapsiperheiden toimeentulotukea käsittelevä sosiaaliohjaaja.

Ajanvaraus ja yhteydenotot

Voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai lähettää kirjallisen yhteydenottopyynnön.
Yhteydenottopyynnön voi tehdä myös lapsen kanssa työskentelevien muiden tahojen, (kuten neuvola, varhaiskasvatus, koulu) kanssa.

Kangasala
Lapsiperheiden sosiaalityöntekijät
puh. aika ma-to klo 12-13

Salminen Jonna, puh. 040 133 6675
Lustig Riitta, puh. 040 133 6434
Nätkin Heli, puh. 040 133 6449

Lapsiperheiden sosiaaliohjaaja
puh. aika ma – to klo 12-13
Lahtinen Sanna, puh. 044 481 3051

 

Pälkäne
Lapsiperheiden sosiaalityöntekijät
puh. aika ma-to klo 12-13
Kankaanpää Sanna, puh. 0400 702 761
Nurmi Katri, puh. 040 828 6226

 

Esimies:
Kangasala, Pälkäne:
johtava sosiaalityöntekijä
Katariina Liimatainen puh. 040 133 6305