Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on arkipäivisin perheen kotona tapahtuvaa lastenhoitoa ja päivittäistä kodinhoitotehtäviä. Kotipalvelun tavoitteena on perheiden arjen hallinnan ja omien voimavarojen tukeminen. Kangasalan kaupunki tuottaa perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelut Kangasalan ja Pälkäneen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueella.

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaista tilapäistä, luottamuksellista ja maksullista palvelua. Pidempiaikaiseen tuen tarpeeseen perheelle voidaan tehdä erillinen päätös säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta 1-3 kuukaudeksi kerrallaan.

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään perheen tarpeen sekä käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Lapsiperheiden kotipalvelun tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon avun tarpeen kiireellisyys ja mahdollisuus saada muuta apua tai palvelua. Lapsiperheiden kotipalvelua voidaan myöntää lapsiperheille seuraavien kriteerien perusteella:

  • Kun lapsiperheessä on väsymystä, uupumusta ja/tai masennusta
  • Lasta hoitavan vanhemman sairastuminen tai loukkaantuminen, mikä estää lapsen hoitamisen
  • Perheessä on muuttunut elämäntilanne tai kriisi
  • Kun perheessä tarvitaan tukea ja ohjausta vanhemmuudessa, kodinhoidossa tai arjen rutiinien toteuttamisessa

Palvelu ei ole tarkoitettu sairaan lapsen hoitoon työssäkäyville vanhemmille (vanhemmalla oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen). Lapsiperheiden kotipalvelu ei sisällä esim. viikkosiivousta, ikkunoiden pesua, mattojen tamppausta tai kaupassa käyntiä.

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen:
– käynti alle 2 h                        12,20 €
– käynti 2 h – alle 4 h                15,30 €
– käynti 4 h – alle 10 h              30,70 €
– käynti 10 h tai enemmän       61,30 €

Säännöllisestä kotipalvelun jaksosta peritään maksuasetuksen 3 §:n mukaisesti palvelun laadun, määrän, palvelunkäyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu.

Mikäli perheessä on yli neljä alle kouluikäistä lasta, pitää työntekijöitä olla perheessä kaksi. Tällöin myös maksu peritään kaksinkertaisena.

Asiakkaalla on oikeus valittaa päätöksestä, mikäli sitä ei pystytä järjestämään hänen toivomallaan tavalla. Täysin kielteisestä päätöksestä lähetetään asiakkaille kirjallinen valituskelpoinen päätös, muissa tilanteissa päätös annetaan suullisesti, ellei asiakas toisin pyydä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut