Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Huomioiden koronavirus COVID-19 tilanne Suomessa, ethän tule flunssaisena kouluterveydenhuollon tarkastukseen. Peruthan varatun aikasi heti flunssaoireiden alettua. Suojaamme tällä muita asiakkaita ja hoitohenkilökuntaa.

Kuntien vastuulla on koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toteuttaminen alueensa peruskoulujen ja toisen asteen oppilaille. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys sekä tukea terveellisten elämäntapojen omaksumiseen.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon palveluihin kuuluu ikäkausittaiset terveystarkastukset, joista laajat terveystarkastukset tehdään 1.-, 5.-luokilla sekä yhdistettynä 7- ja 8-luokalla yhteistyössä koululääkärin kanssa. Lisäksi kouluterveydenhuollossa hoidetaan koulutapaturmia tai tarvittaessa ohjataan jatkohoitoon. Nuorten ehkäisyasiat hoidetaan oman koulun terveydenhoitajan kautta, ks. pdf-tiedosto sivun oikeasta reunasta.

Sairaanhoito toteutetaan terveysasemilla. Sairaana lasta ei tule lähettää kouluun eikä kouluterveydenhuoltoon sairauden arvioimiseksi. Sairaan lapsen hoitamisesta voidaan kirjoittaa työnantajaa varten todistus ja sitä varten olethan yhteydessä terveydenhoitajaan saman päivän aikana. Todistusta ei kirjoiteta takautuvasti.

Kouluterveydenhoitaja tekee läheistä yhteistyötä muun muassa koululääkärin, kuraattorin, psykologin ja fysioterapeutin kanssa. Nuorten ehkäisyasiat hoidetaan oman koulun terveydenhoitajan kautta.

Peruskoulun oppilaana tai oppilaan vanhempana voit varata kouluterveydenhoitajalle ajan sovitusti tai avoimen vastaanottoajan aikana mennä käymään terveydenhoitajan luona.

Kouluterveydenhuollon palvelu on oppilaille maksutonta.

Perheesi parhaaksi -toimintamalli

Perheesi parhaaksi -toimintamalli on Kangasalan kaupungin kehittämä malli lapsiperheille. Sen avulla turvataan moniammatillinen ja nopea apu matalalla kynnyksellä lapsiperheille. Perhe on meillä aina keskiössä, toimimme kaikki yhdessä, yhteistä työtä tehden, perheiden parhaaksi. Ota vain rohkeasti yhteyttä, jos koet avun tarvetta! Perheesi parhaaksi palaveri on hieno mahdollisuus saada ja tarjota apua tarvitseville.

 

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto tarjoaa terveydenhuolto- ja sairaanhoitopalveluja yhteistoiminta-alueen 2. asteen opiskelijoille kotipaikkakunnasta riippumatta. Opiskeluterveydenhuoltoon voi olla yhteydessä kaikissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Opiskeluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltotyötä. Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä järjestää terveyden ja sairaanhoidon palvelut.

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät yksilölliset terveystarkastukset ensimmäisenä opiskeluvuonna sekä yksilöllisen tarpeen mukaan, terveysneuvonta ja perustason sairasvastaanotto, yhteistyö koulun henkilökunnan ja nuoren huoltajien kanssa, erilaiset infotilaisuudet sekä opiskeluhuoltotyö. Opiskelijoiden ehkäisyasiat hoidetaan oman oppilaitoksen terveydenhoitajan kautta, ks. pdf-tiedosto sivun oikeasta reunasta. Uutena palveluna otetaan käyttöön 16.11.2018 e-Ehkäisyneuvola.

Opiskeluterveydenhoitaja tekee yhteistyötä oppilaitoksen lääkärin, kuraattorin, psykologin, fysioterapeutin ja ravitsemussuunnittelijan kanssa sekä tarvittaessa erikoissairaanhoidon eri toimijoiden kanssa.

Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajilla ja lääkäreillä on sovitut vastaanottoajat oppilaitoksilla. Vastaanotolle voi varata ajan tai saapua avoimen vastaanoton aikana.

Sairaanhoidollisen vastaanoton käynnistä peritään asiakasmaksu 9.30 euroa enintään kolmelta käyntikerralta kalenterivuoden aikana (asiakasmaksu-laki 5 § 1 a).

Maksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä.

Suun- ja hampaiden terveyspalvelut

Terveydenhoitajien yhteystiedot (huomioittehan että terveydenhoitajan vastaanotto ei välttämättä sijaitse koulurakennuksessa)

Terveydenhoitajien yhteystiedot