Asiointi verkossa

Digitaaliset palvelut, sähköinen asiointi ja erilaiset videovälitteiset vastaanotot ovat osa valtakunnallista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa sekä sen toteuttamista meillä Kangasalla ja Pälkäneellä. 

Yhteisenä tavoitteena on edistää hoidon ja palvelujen saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta. Näin palvelut vastaavat ihmisten toiveisiin ja tarpeisiin, ja ongelmiin voidaan puuttua ajoissa. Esimerkiksi Omaolon kautta saa nopeasti ja vaivattomasti yhteyden terveydenhuollon ammattilaiseen, joka on vastausten perusteella asiakkaaseen yhteydessä.

Kangasalla edistetään muun muassa seuraavien digitaalisten palveluiden ja menetelmien käyttöönottoa:

  • Sähköinen yhteydenottolomake hoitaja- ja lääkärivastaanotoille Terveyskanavan kautta (linkki oikealla)
  • Omaolo
  • Etävastaanotto, esimerkiksi videovälitteisesti VideoVisit -ratkaisulla
  • Etäkonsultaatiot
  • Verkkoajanvarauksen laajentaminen ja kehittäminen

 

Jo aiemmin Kangasalan terveyspalveluissa on voinut asioida sähköisten kanavien kautta:

  • Terveyskanava -palvelussa (Medinet) voit täyttää ehkäisyn esitietolomakkeen tai tilata diabetes- ja muita hoitotarvikkeita sähköisesti
  • Käytössämme on verkkoajanvaraus hoitajavastaanotoilla ja neuvoloissa
  • Sähköinen asianhoitopyyntö varataan myös e-Ehkäisyneuvolan palveluihin
  • Äitiysneuvoloissa on käytössä sähköiset iPana äitiyspalvelut

Omaolo

Omaolosta löydät sosiaali- ja terveyspalvelut, nopeasti ja esteettömästi, ympäri vuorokauden. Omaolon antamat suositukset ovat aina henkilökohtaisia. Ne perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja kansallisesti yhteisesti sovittuihin kriteereihin.

Vuoden 2021 aikana Kangasalan kaupungin avosairaanhoidossa on tavoitteena ottaa laajasti käyttöön Omaolon oirearvioita. Tällä hetkellä käytössämme on jo useita oirearviota, muun muassa koronavirustauti, virtsatieinfektio, seksitautiepäily, närästys, yskä sekä silmän rähmiminen, vetistys tai punoitus. Muiden oirearvioiden kohdalla saat valtakunnallisen ohjeistuksen ja tarvittaessa itsehoito-ohjeita.

Miten Omaolon oirearviot oikein toimivat?

Täytä oireisiisi sopiva oirearvio. Vastauksena saat lääketieteelliseen tutkimustietoon perustuvan arvion hoidon tarpeestasi. Lisäksi näet kuntasi tai alueesi ohjeet, joiden mukaan voit toimia. Saat tarvittaessa mahdollisuuden olla yhteydessä alueesi ammattilaiseen Omaolon kautta. Oirearvion täyttämisen jälkeen ja saamasi vastauksen perusteella sinulla on mahdollisuus tehdä vahva tunnistautuminen palveluun ja lähettää oirearvio terveydenhuollon ammattilaiselle.

OmaAsemien henkilökunta käsittelee lähetetyt oirearviot mahdollisimman nopeasti ja on sinuun yhteydessä joko sähköisesti Omaolon kautta tai puhelimitse. Omaolo -palvelun kautta sinulla on mahdollisuus saada aika muun muassa koronanäytteenottoon tai esimerkiksi resepti virtsatieinfektion hoitoa varten ilman soittoa tai vastaanottokäyntiä terveysasemalle.

Itsehoito-ohjeet verkossa

Itsehoidon avulla voit hoitaa itseäsi osassa sairauksia kotona ilman vastaanotolle hakeutumista. Perusterve henkilö voi itsehoidon avulla selättää flunssan ilman lääkärin tai hoitajan antamaa ohjeistusta. Työssäkäyvien tulee muistaa ottaa yhteys esimieheensä, jolla on useimpien virka- ja työehtosopimusten perusteella mahdollisuus myöntää muutaman päivän sairaspoissaolo työstä. Useimmat työnantajat hyväksyvät nykyään hoitajan antaman todistuksen sairaspoissaolosta, jos  todistusta poissaolosta vaaditaan.

Itsehoito-ohjeita on myös saatavilla helposti ja laajasti Terveyskylän sivuilla.

Terveyskylä on yliopistosairaanhoitopiirien ylläpitämä julkinen verkkosivusto. ​Terveyskylä tarjoaa käyttöösi erilaisia itsehoito- ja kuntoutusoppaita sekä maksuttomia omahoito-ohjelmia. Sivuston palvelut sopivat erityisen hyvin elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen sekä pitkäaikaisen sairauden kanssa elämiseen.

Terveyskylän palveluvalikoimaan kuuluvat esimerkiksi chatit, chatbotit, ja oirenavigaattorit. Terveyskylä on matalan kynnyksen palvelu, josta saa paljon luotettavaa tietoa sairauksista ja terveyteen liittyvistä asioista.