Avustukset

Sotainvalidin hoidossa ja korvauksissa olennaista on hänen haitta-asteensa, joka ilmoitetaan prosentteina. Prosentit määrittävät, mihin kaikkiin tukiin ja hoitomuotoihin sotainvalidi on oikeutettu. Valtiokonttori korvaa kunnille kustannukset, jotka aiheutuvat mm. sotainvalidien kotihoidosta, asumispalvelusta, omaishoidontuesta sekä laitoshoidosta.

Kangasalan kaupunki tukee veteraaneja erilaisilla palveluilla, kuten maksuttomilla aterioilla, ilmaisella matkustusoikeudella palvelubussissa, vapautuksella terveyskeskusvuosimaksuista.